Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Od 15. března 7.00 hodin začíná ve zkušebním režimu nový způsob vstupu do nemocnice.

 • Všichni pacienti, kteří vstupují do KNL kvůli ošetření, musí projít kontrolou (screeningem) v TRIÁŽOVÉM STANU. Ten se nachází na prostranství před budovou B (u urgentního interního příjmu). https://www.nemlib.cz/mapa/#b-b             Vztahuje se to i na všechny pacienty, kteří přijedou sanitou se zdravotní dopravní službou.
 • Do STANU se vstupuje vždy po desinfekci rukou, která je v zásobnících před stanem.
 • Po kontrole v TRIÁŽOVÉM STANU dostane každý zkontrolovaný pacient tzv. CHECKLIST – COVID19, kde je potvrzení o kontrole a informace o tom, že může pokračovat dál na příslušné pracoviště. Pro přístup do budov v areálu nemocnice je nutné se prokázat tímto checklistem, jinak do budovy nebude pacient vpuštěn. Týká se to i rodinných příslušníků nebo jakékoliv osoby, která pacienta na vyšetření doprovází.
 • Před vyšetřením pacient svůj CHECKLIST odevzdá, bez něho nebude moci být ošetřen.
 • Triážovým stanem MUSÍ projít všichni pacienti, kteří jdou na oddělení v budovách B, A. Týká se to také VŠECH pacientů, kteří jdou na gynekologii, onkologii, dialýzu, následnou péči, oční, zubní, ORL.
 • Pokud jiná osoba nese hospitalizovanému pacientovi nutné osobní věci (ošacení, jídlo, atd.) musí vstoupit do TRIAŽOVÉHO STANU, kde oznámí, že nese věci pro hospitalizovaného. Věci musí být zabalené v igelitovém obalu, označeny jménem pacienta a oddělením, kde je hospitalizovaný.
 • POZOR! Pro budovy T (hematologie, transfúzní odd.), K (kožní a infekční odd.) a I (psychiatrie) probíhá základní screening v jiném režimu PŘÍMO V KAŽDÉ BUDOVĚ! NENÍ TEDY NUTNÉ CHODIT DO TRIÁŽOVÉHO STANU!!!
 • V případě podezření na onemocnění COVID 19 je pacient zaznamenám do PC a poslán na infekční oddělení k odběrům.
 • TRIÁŽ PROBÍHÁ 24 HODIN DENNĚ.
 • Nová odběrová místnost OKB v prostorách Lékárny – výdejny léků u hlavní vrátnice na Husově ulici JE BEZ TRIÁŽE. Nesmí sem vcházet pacienti v karanténě nebo se subjektivními příznaky nakažení COVID 19.
 • Od 15. 3. platí KAZ PARKOVÁNÍ V AREÁLU KNL PRO VEŘEJNOST A ZDRAVOTNÍ DOPRAVU. Pouze imobilní pacienti, kteří PŘIJEDOU SAMI, mohou parkovat v areálu KNL.
 • Průjezd KNL je jednosměrný:  VJEZD + VCHOD do areálu KNL bude u budovy G (Gynekologie), VÝJEZD + VÝCHOD přes hlavní vrátnici pod budovou A, u budovy D (ONP) je jen výjezd sanitních vozů.
 • OD 15. 3. 2020 SE VYDÁVÁ ZÁKAZ HOSPITALIZOVANÝM PACIENTŮM OPUSTIT LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ (nesmí vycházet ven ani na chodby a společné prostory mimo dané lůžkové oddělení). Stravovací oddělení je připraveno nabídnout donáškovou službu za úplatu.

Důležité informace pro zaměstnance KNL:

Vstup do budov KNL pro zaměstnance bude umožněn:
1. čipovou kartou (vchody budov A1, A2, B-S2, G, D)
2. budova B – přízemí po předložení karty zaměstnance (Triážový vchod), v pondělí 17. 3. pokud nemá průkaz zaměstnance, předloží doklad totožnosti

Apelujeme na zaměstnance, aby při vstupu (i východu) do budov nepouštěli jiné osoby! Chraňte prosím bezpečnou zónu!
Všechny ostatní osoby musí projít přes Triážový stan u vchodu B v přízemí.

Vjezd vozidel a parkování do areálu je možný jen pro držitele platné dohody o parkování. Při vjezdu do areálu u budovy G musí být vozidla označena identifikační nálepkou. Vjezd bude kontrolovaný ostrahou.


Aktuální informace o Covid-19 – výskyt, rady a doporučení, info o domácí karanténě atd. naleznete na: https://koronavirus.mzcr.cz/