Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu (přítomnost třetí osoby je povolena za podmínek uvedených zde) a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Vážení pacienti,

vzhledem k nařízení vlády ČR ohledně výskytu COVID-19 (Coronaviru) a přijmutí epidemiologických opatření k zabránění šíření virové infekce, omezujeme provoz psychiatrické i sexuologické ambulance – t.č. budeme realizovat pouze akutní neodkladná psychiatrická vyšetření (po posouzení psychiatrem), aplikace depotní medikace a vyšetření pacientů v ochranné sexuologické léčbě. Předepsání medikace Vám v rámci možností můžeme poskytnout elektronickou formou.

Pacienti, kteří by vykazovali známky infekce  či byli v rizikových oblastech, jsou podle nařízení vlády ČR nuceni pobývat v karanténě.

Všichni pacienti, kteří jdou na vyšetření na oddělení psychiatrie či sexuologie KNL, a.s. musí projít Triážním vyšetřením.

Děkujeme za pochopení a dodržování nastavených pravidel.

MUDr. Robin Pělucha, v.r.
Zástupce primáře
Centrum psychiatrie KNL, a.s.