Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Video telefonní hovory pro pacienty urologie

Urologické oddělení Krajské nemocnice Liberec zavádí od 16. 3. 2020 možnost komunikace lékaře s pacientem pomocí video hovoru.

Využití moderních technologií zlepší dostupnost urologické péče. V některých vyspělých zemích je konzultace lékaře s pacientem pomocí videa běžnou záležitostí. Urologie léčí řadu pacientů ve vyšším věku, pro které se může jevit tento postup příliš složitým, protože nevlastní tzv. chytrý telefon. Doufáme, že nejstarším pacientům pomůže rodina nebo jiná blízká osoba.  Zároveň je třeba zdůraznit, že video rozhovor nenahrazuje standardní vyšetření pacienta lékařem.  Ne každou kontrolu je potřeba vykonat v rámci osobní návštěvy urologické ambulance, která je navíc v naší nemocnici dlouhodobě přetížená, potýkáme se také s nedostatkem sester. Služba doplňuje zdravotní péči ve vhodných případech, například kontrolu u stabilizovaných pacientů. Nemocným ušetříme čas strávený cestováním k lékaři a činnost zdravotníků se stane více efektivní. Pro lékaře a pacienty je vizuální kontakt lepší, než jen klasický telefonický hovor a většina lidí video při telefonování běžně využívá.

Zahájit novou možnost komunikace s pacienty urychlila také současná epidemie coronaviru. Někteří lidé mohou mít obavy chodit do nemocnice.  Navíc, v následujících dnech budou při vstupu do Krajské nemocnice v Liberci pacienti kontrolováni a urologové chtějí ulehčit možnému náporu a logistickým obtížím. Průměrně máme za den objednáno 50 pacientů a přicházejí další nemocní s akutními stavy. Části z nich budeme schopni pomoci, aniž by do nemocnice museli fyzicky dorazit.

Zároveň bude nutné jednat se zdravotními pojišťovnami o úhradách této služby, sazebník výkonů  obsahuje pouze klasickou telefonickou konzultaci lékaře s pacientem.

Technicky bude služba zajištěna tak, že si pacient nebo za pomoci jiné osoby objedná videotelefonickou konzultaci pomocí SMS na čísle 602 411 392, kde napíše zkratku VH = video hovor,  své jméno, rok narození a stručný důvod žádosti o rozhovor s lékařem. My mu sdělíme čas plánovaného kontaktu, chceme službu garantovat do 24 hodin. Budeme používat  rozšířenou aplikaci chytrých mobilních telefonů určenou k videohovorům. Pacienty budeme kontaktovat v odpoledních hodinách. Službu je možné objednat také mailem na adrese urologie.objednavky@nemlib.cz.

Po 2 měsících testovacího provozu vše vyhodnotíme.

prim MUDr. Jan Mečl