Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Pohyb jako prevence cévní mozkové příhody bylo hlavním tématem semináře dne 19. 2. 2020, který za účasti předních odborníků připravila KNL, a.s. u příležitosti 9. výročí založení Iktové jednotky Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče KNL (CVSCP).

Úvodním slovem k dané problematice zahájil seminář profesor MUDr. Petr Suchomel, Ph.D., přednosta Neurocentra KNL. S výsledky dosavadní činnosti seznámil přítomné lékaře i nelékaře vedoucí lékař CVSCP MUDr. Lumír Jurák, Ph.D. MUDr. Sylva Klimošová z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN ve své přednášce pak zdůraznila Interdisciplinární přístup ke komplexní rehabilitaci po cévní mozkové příhodě.

Toto téma se pak prolínalo dalšími příspěvky, ať už šlo o problematiku jícnové echokardiografie nebo těhotenství u pacientů s CMP. Příspěvky na téma rehabilitace a aktivní trénink pro zlepšení plasticity mozku zazněly od kolegů z oddělení rehabilitace. Nechyběly ani přednášky na téma stravování či významu podpůrné péče jako prevence CMP.

Semináře se účastnilo přes 140 zájemců nejen z řad zaměstnanců KNL, ale i jiných zdravotnických zařízení. Přítomní také mohli naši nemocnici podpořit nákupem drobných výrobků z psychiatrického oddělení KNL.

Cévní mozková příhoda (CMP, též ictus, iktus, mozková mrtvice nebo mozkový infarkt) je onemocnění, které je třetí nejčastější příčinou úmrtí u nás a nejčastější příčinou invalidity. Je to akutní stav, který vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc. Jde o náhle se rozvíjející postižení určitého okrsku mozkové tkáně vzniklé poruchou jejího prokrvení. Včasné rozpoznání a okamžitý transport do specializovaného centra je nutný pro zachránění pohyblivosti a řeči pacienta. Během jedné minuty odumírají miliony buněk. Doprava, diagnostika a léčba proto na sebe musí navazovat v minutách. Právě čas hraje obrovskou roli při obnově funkcí, k jejichž poškození došlo v důsledku cévní mozkové příhody. Pokud se jedná o krevní sraženinu a její rozpouštění začne do 60 minut po vzniku příznaků, pacient má 70% naději na úplné uzdravení. (zdroj wikipedia.cz)