Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Pohyb jako prevence cévní mozkové příhody bylo hlavním tématem semináře dne 19. 2. 2020, který za účasti předních odborníků připravila KNL, a.s. u příležitosti 9. výročí založení Iktové jednotky Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče KNL (CVSCP).

Úvodním slovem k dané problematice zahájil seminář profesor MUDr. Petr Suchomel, Ph.D., přednosta Neurocentra KNL. S výsledky dosavadní činnosti seznámil přítomné lékaře i nelékaře vedoucí lékař CVSCP MUDr. Lumír Jurák, Ph.D. MUDr. Sylva Klimošová z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN ve své přednášce pak zdůraznila Interdisciplinární přístup ke komplexní rehabilitaci po cévní mozkové příhodě.

Toto téma se pak prolínalo dalšími příspěvky, ať už šlo o problematiku jícnové echokardiografie nebo těhotenství u pacientů s CMP. Příspěvky na téma rehabilitace a aktivní trénink pro zlepšení plasticity mozku zazněly od kolegů z oddělení rehabilitace. Nechyběly ani přednášky na téma stravování či významu podpůrné péče jako prevence CMP.

Semináře se účastnilo přes 140 zájemců nejen z řad zaměstnanců KNL, ale i jiných zdravotnických zařízení. Přítomní také mohli naši nemocnici podpořit nákupem drobných výrobků z psychiatrického oddělení KNL.

Cévní mozková příhoda (CMP, též ictus, iktus, mozková mrtvice nebo mozkový infarkt) je onemocnění, které je třetí nejčastější příčinou úmrtí u nás a nejčastější příčinou invalidity. Je to akutní stav, který vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc. Jde o náhle se rozvíjející postižení určitého okrsku mozkové tkáně vzniklé poruchou jejího prokrvení. Včasné rozpoznání a okamžitý transport do specializovaného centra je nutný pro zachránění pohyblivosti a řeči pacienta. Během jedné minuty odumírají miliony buněk. Doprava, diagnostika a léčba proto na sebe musí navazovat v minutách. Právě čas hraje obrovskou roli při obnově funkcí, k jejichž poškození došlo v důsledku cévní mozkové příhody. Pokud se jedná o krevní sraženinu a její rozpouštění začne do 60 minut po vzniku příznaků, pacient má 70% naději na úplné uzdravení. (zdroj wikipedia.cz)