Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Dne 12. února 2020 proběhla členská schůze Okresního sdružení České lékařské komory v Liberci.

Předsedou byl zvolen a svoji funkci obhájil MUDr. Jan Mečl, primář urologie Krajské nemocnice Liberec, který stojí v čele lékařů v Liberci již od roku 2000. Ke svému zvolení MUDr. Mečl sdělil: „Je pro mě velkou ctí nadále reprezentovat lékařský stav. ČLK plní řadu úkolů, k nimž patří nejen registrace členů či řešení stížností, ale účastníme se také výběrových řízení před uzavřením smlouvy se zdravotními pojišťovnami, zapojili jsme se do skupiny připravující strategii Libereckého kraje.“

Česká lékařská komora v okrese Liberec v lednu 2020 registrovala celkem 820 lékařů, z toho je 60 % žen a 40 % mužů. Ne všichni registrovaní členové komory ale pracují na plný úvazek. Evidujeme 115 lékařů a lékařek v důchodu a 70 lékařek čerpá mateřskou dovolenou. Polovina pracuje v zaměstnaneckém poměru a čtvrtina lékařů je soukromých.

Ačkoliv celkový počet lékařů za poslední roky roste, jsou některé obory personálně nedostatečně zajištěné, jde především o internisty, neurology, pediatry, urology, ale také kožní a oční lékaře. „Disponujeme nezpochybnitelnými daty Ústavu zdravotnických informací, která ukazují na rizika v zajištění zdravotní péče v dalších letech. Prodlužuje se průměrný věk a za 10–15 let budou silné ročníky potřebovat lékařskou a navazující sociální péči. Naším hlavním úkolem proto musí být zajistit dostatek mladých lékařů, aby se o nás měl kdo postarat,“ dodává předseda MUDr. Mečl.