Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Od ledna tohoto roku funguje v KNL, a.s. nové Středisko podpůrné péče. Zahrnuje čtyři již fungující oblasti tak trochu jiné péče nejen o pacienty, ale i zaměstnance.

První oblastí je poskytování podpory – intervence pacientům a jejich blízkým v akutní stresové reakci a také personálu KNL v obdobných situacích – tzv. PEER péče, kterou má na starosti koordinátorka nového střediska, manažerka komunikace a psychosociální péče Mgr. Jolana Strnadová. V minulém roce poskytla téměř 200 prvotních intervencí.

Další oblastí je duchovní podpora pacientů za pomoci tří nemocničních kaplanů – Mgr. Filipa Susy, Ph.D., Mgr. Filipa Šimonovského a Mgr. Miroslava Kloze, kteří pravidelně dle potřeby navštěvují pacienty přímo na pokojích.

Důležitou částí psychické podpory při léčení může být i přítomnost osob „dobré mysli“, které pomáhají buď při volnočasových aktivitách, nebo i jen svojí přítomností u pacientů – tuto oblast zaštiťuje naše dobrovolnické centrum Dobromysl s koordinátorkou Václavou Fotrovou. V současnosti je v KNL evidováno 44 dobrovolníků, z toho 20 aktivních, kteří navštěvují pacienty na pěti oddělení KNL v Liberci i Turnově.

Poslední oblastí je tak trochu netradiční pomoc – protože jde o podporu zvířecí – a to našimi milými canisterapeuty Elwisem a Elzarou a také felinoterapeuty Bumbácem, Bambulkou a Jamesem Bondem v čele naší canisterapeutky Petry Konečné. Ti obslouží zhruba 10 pacientů denně na základě indikace.

 

Foto z tiskové konference dne 28. 1. 2020