Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

V liberecké nemocnici v 7. patře pavilonu interny se můžete již několik roků potěšit malířskými díly amatérských umělců. Obrazy jsou vystavovány v Minigalerii na chodbě vedle ambulance neurochirurgie. Minigalerie vznikla jako jedna z aktivit dobrovolnického centra KNL Dobromysl a obrazy jsou měněny vždy v cyklu dvou měsíců díky Nadaci Preciosy, která je stálým patronem výstav. Obě společnosti se tak podílejí na výzdobě nejen zmíněné chodby – čekárny ambulance neurochirurgie, ale i dalších vybraných prostor nemocničních interiérů.

Od 3. ledna do 29. února 2020 vystavuje v Minigalerii svá díla výtvarnice Monika Brunettová, externí členka S-Art klubu. Monika Brunettová bydlí a pracuje v Liberci. Ráda se ve volném čase věnuje tvořivým činnostem – převážně výrobě keramiky a kresbě a malbě. V keramice ji zajímají alternativní možnosti vypalování keramiky, mezi které patří například výpal v pecích vytápěných dřevem. Jak to hodnotí sama umělkyně: „Výrobků se tak dotknou všechny živly – země, vzduch, voda i oheň a já se snažím, aby byly v harmonii“.

Kresbě a malbě se dlouhodobě věnuje za podpory předních akademických malířů Libereckého kraje, pod jejichž vedením měla a má i nadále možnost učit se a tvořit. Byla to především akad. malířka Eva Kubínová a nyní Mgr. Ilona Chválová a akad. malíř Jaroslav Švihla.

Monika Brunettová ráda pracuje v plenéru a snaží se zachytit přirozenou krásu svého okolí. Její obrazy vynikají jemností, něhou a prozrazují hlubokou lásku umělkyně k přírodě a rodnému kraji.