Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Přednosta Komplexního onkologického centra a primář Klinické onkologie KNL MUDr. Jiří Bartoš, MBA, spolu s vrchní sestrou Mgr. Danou Hrstkovou včera převzali od Ing. Veroniky Bartošové 70 ks „Balíčků naděje“, které podpoří v léčbě ženy s rakovinou prsu.

„Balíček naděje“ obsahuje brožuru o rakovině prsu, která odpovídá na 25 nejčastějších otázek, s nimiž se pacientky potýkají v průběhu léčby onemocnění. Autorem je neziskový spolek Nejsi na to sama, který „balíčky naděje“ zdarma distribuuje do Komplexních onkologických center po České republice. Dárková krabička, ve které nechybí ani symbolický dárek pro štěstí, je určena pro čerstvě diagnostikované pacientky.

„Nabídku brožurky pro nemocné s nádorem prsu “Neboj se zeptat” vítáme jako každou jinou aktivitu, která zlepší podmínky pro kontakt s našimi nemocnými. Snaha o co nejlepší komunikaci je nedílnou součástí naší každodenní práce,“ poznamenává k brožuře přednosta MUDr. Jiří Bartoš, MBA. Vrchní sestra Mgr. Dana Hrstková jej doplňuje: „Pacientky mívají nesčetné dotazy na ošetřující personál a tato publikace se může stát vyhledávanou pomůckou v kontinuální edukační činnosti.“

Brožura je zdarma ke stažení na: http://www.rakovinaprsu.cz/balicek-nadeje/