Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Ve čtvrtek 8. 2. se v Liberci a v pátek 9. 2. v Turnově uskutečnilo poděkování a ocenění vybraných dobrovolníků, které se koná pravidelně již od roku 2008. Letošního setkání se zúčastnilo 7 dobrovolníků v Liberci, kteří působí na Dětské psychiatrii, Dětském oddělení, Oddělení následné péče a na Spinální jednotce a 3 dobrovolníci v Turnově. Dobrovolníci obdrželi od nemocnice drobné dárky a následně neformálně diskutovali s vedoucím dobrovolnického centra Dobromysl Ing. Tomášem Hendrychem a Mgr. Marií Fryaufovou, ředitelkou ošetřovatelské péče KNL. V Turnově se k poděkování přidali: primář ONP MUDr. Daniel Pospíšil, vrchní sestra ONP Kateřina Bulířová, odborná pracovnice ONP PaedDr. Ivana Vacardová a hlavní sestra nemocnice Turnov Mgr. Eva Krejčí.

Jeden z dobrovolníků také bude nominován na Cenu Křesadlo (http://hest.cz/cz/co-delame/cena-kresadlo). Za loňský rok ji získala Katka Vítková, která předčítá dětem a pacientům Spinální jednotky.

Setkání v Liberci

Setkání v Turnově