Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Ve čtvrtek 8. 2. se v Liberci a v pátek 9. 2. v Turnově uskutečnilo poděkování a ocenění vybraných dobrovolníků, které se koná pravidelně již od roku 2008. Letošního setkání se zúčastnilo 7 dobrovolníků v Liberci, kteří působí na Dětské psychiatrii, Dětském oddělení, Oddělení následné péče a na Spinální jednotce a 3 dobrovolníci v Turnově. Dobrovolníci obdrželi od nemocnice drobné dárky a následně neformálně diskutovali s vedoucím dobrovolnického centra Dobromysl Ing. Tomášem Hendrychem a Mgr. Marií Fryaufovou, ředitelkou ošetřovatelské péče KNL. V Turnově se k poděkování přidali: primář ONP MUDr. Daniel Pospíšil, vrchní sestra ONP Kateřina Bulířová, odborná pracovnice ONP PaedDr. Ivana Vacardová a hlavní sestra nemocnice Turnov Mgr. Eva Krejčí.

Jeden z dobrovolníků také bude nominován na Cenu Křesadlo (http://hest.cz/cz/co-delame/cena-kresadlo). Za loňský rok ji získala Katka Vítková, která předčítá dětem a pacientům Spinální jednotky.

Setkání v Liberci

Setkání v Turnově