Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Od 2. 9. do 31. 10. 2019 vystavuje v Minigalerii KNL své obrazy Vladimír Syrovátko. Patronát nad touto výstavou převzala Nadace Preciosa.

Výstava zobrazuje umělcovu lásku k Libereckému kraji a k přírodě. Umělec žije v Liberci a celý život se zabýval technickými, převážně stavitelskými činnostmi. Teprve po odchodu do důchodu se začal věnovat své zálibě v kreslení a malování. Na Universitě třetího věku při TU v Liberci studoval dějiny umění a malbu a současně navštěvoval výtvarné kurzy a plenéry MgA. Ilony Chválové. V letech 2011 až 2013 se zdokonaloval v  intenzivních kurzech kresby a malby u doc. ak. mal. Evy Kubínové. Dále studoval figurální kresbu a malbu u ak. mal. Zuzany Kadlecové a účastnil se ročního kurzu Portrét a figura v Národní galerii Praha u MgArt. Ondřeje Malečka a ak. mal. Adély Karger. V roce 2018 absolvoval kurz Figura a portrét pod vedením akad. mal. Jaroslava Švihly.

Odroku 2013 svá díla vystavuje.

Díla Vladimíra Syrovátka jsou plné poezie a vyjadřují umělcovo vidění a prožívání reality. Divák bývá uchvácen jejich pohodou.