Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Od 2. 9. do 31. 10. 2019 vystavuje v Minigalerii KNL své obrazy Vladimír Syrovátko. Patronát nad touto výstavou převzala Nadace Preciosa.

Výstava zobrazuje umělcovu lásku k Libereckému kraji a k přírodě. Umělec žije v Liberci a celý život se zabýval technickými, převážně stavitelskými činnostmi. Teprve po odchodu do důchodu se začal věnovat své zálibě v kreslení a malování. Na Universitě třetího věku při TU v Liberci studoval dějiny umění a malbu a současně navštěvoval výtvarné kurzy a plenéry MgA. Ilony Chválové. V letech 2011 až 2013 se zdokonaloval v  intenzivních kurzech kresby a malby u doc. ak. mal. Evy Kubínové. Dále studoval figurální kresbu a malbu u ak. mal. Zuzany Kadlecové a účastnil se ročního kurzu Portrét a figura v Národní galerii Praha u MgArt. Ondřeje Malečka a ak. mal. Adély Karger. V roce 2018 absolvoval kurz Figura a portrét pod vedením akad. mal. Jaroslava Švihly.

Odroku 2013 svá díla vystavuje.

Díla Vladimíra Syrovátka jsou plné poezie a vyjadřují umělcovo vidění a prožívání reality. Divák bývá uchvácen jejich pohodou.