Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

V naší nové zaměstnanecké mateřské školce jsme předposlední prázdninový den odpoledne uspořádali slavnostní otevření a prezentaci pro novináře. Poté se – ve “Dni otevřených dveří” – školka a všechny paní učitelky spolu s paní ředitelkou, poprvé představily i novým žáčkům a jejich rodičům. Věříme, že se rodičům i dětem školka a uvítací dětské představení líbilo!

Mateřská školka KNofLík má kapacitu 88 dětí ve čtyřech třídách. V každé třídě bude 22 dětí, což je nižší počet než bývá běžné, tak je možné věnovat se každému dítěti. Ve třídách budou děti věkově smíšené, a budou se tak učit od sebe navzájem, pomáhat si a navazovat vztahy, které obohatí jak dětí mladší, tak i starší. Dvě třídy jsou vybudovány v přízemí a dvě v patře školy.