Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Krajská nemocnice Liberec, a.s. vybojovala skvělé druhé místo v hned v prvním ročníku nové soutěže o Cenu Antonína Vejtasy. Na druhé příčce se umístila se svým projektem „Naše sestra“, což je v rámci celé České republiky ojedinělý systém nové ošetřovatelské dokumentace a nově nastaveného procesu ošetřovatelství.

„Děkuji skupině pro tvorbu dokumentace za dosavadní výbornou práci na aktualizaci naší dokumentace a samozřejmě celému ošetřovatelskému týmu za spolupráci při zavádění do praxe. Osobně jsem si ověřila, že s aktualizovanou dokumentací je ošetřovatelský tým spokojený a současný postup nastavil logičnost, jednoduchost a snížil administrativní zátěž sester. To bylo ostatně hlavním záměrem celé změny, a já jsem ráda, že se nám to podařilo. Každý krok k minimalizaci úkonů, jež primárně neznamenají bezprostřední fyzickou péči o pacienty, je pro personál krokem důležitým, který mu dokáže v praxi ulehčit,“ říká Mgr. Marie Fryaufová, ředitelka ošetřovatelské péče.

Organizátorem soutěže je Spojená akreditační komise a jejím cílem je zvyšovat motivaci poskytovatelů zdravotních služeb o oblast řízení kvality a bezpečí nezdravotnických procesů. Antonína Vejtasy byl dlouholetým spolupracovníkem SAK a neúnavný propagátor a nestor řízení kvality a bezpečí nezdravotnických procesů, realizovaných v rámci poskytování zdravotních služeb.