Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Krajská nemocnice Liberec, a.s. získala již počtvrté certifikát osvědčující splnění požadavků na kvalitu lékařské péče, který uděluje Spojená akreditační komise, o.p.s. (SAK). KNL – Nemocnice Turnov, jenž je součástí KNL, a.s., prošla procesem posuzování kvality lékařské péče úspěšně již podruhé.

„Spojená akreditační komise, o.p.s. oceňuje snahu managementu i pracovníků Krajské nemocnice Liberec o zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů,“ řekl při předání certifikátu MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel SAK a dodal: „s potěšením Vám sděluji, že Krajská nemocnice Liberec, a.s., byla vyhodnocena jako akreditovaná.“

Mgr. Marie Fryaufová, ředitelka ošetřovatelské péče KNL, a.s., ocenila každodenní nasazení ošetřovatelského personálu: „Akreditaci jsme opakovaně získali i zejména díky střednímu zdravotnickému personálu. Ráda bych zdůraznila naši neutuchající snahu snížit zatížení sesterského personálu. I díky projektu Naše sestra, zaměřenému na snížení administrativy, se můžeme více věnovat našim pacientům“, zdůraznila Marie Fryaufová.

Podle lékařského ředitele KNL, a.s. MUDr. Jaromíra Honse, Ph.D. je opakované získání akreditace „důležitým vodítkem pro pacienty při výběru zdravotnického zařízení, ve kterém zdravotníky nechají pečovat o své zdraví. Pro nás v Liberci a Turnově je kvalita péče a zejména bezpečí našich pacientů naprostou prioritou“, zdůraznil lékařský ředitel Hons.

„Opět jsme úspěšně obhájili úroveň a kvalitu naší péče a potvrdili výsadní postavení KNL v rámci nadregionálního zdravotnictví,“ komentuje výsledky akreditačního šetření generální ředitel KNL, a.s. MUDr. Richard Lukáš, PhD. „Průběžně investujeme nemalé částky do zvyšování a udržování naší vysoké kvality zdravotnické péče. Bylo by samozřejmě skvělé, kdyby se tato kvalita i samotný certifikát projevila na výši úhrad od zdravotních pojišťoven,“ dodal ředitel největší nemocnice v Libereckém kraji.

Krajská nemocnice Liberec, a.s. klade důraz na udržování a průběžné zvyšování kvality péče o pacienta a jeho bezpečí. Tento proces zajišťuje Rada pro kvalitu jako poradní orgán generálního ředitele KNL, a.s. v čele s manažerkou kvality. V radě jsou zastoupeny zdravotnické i nezdravotnické provozy KNL, a.s.

„Akreditace“ je proces v rámci kterého se zkoumá a hodnotí systém řízení kvality ve zdravotnickém zařízení.
Systém řízení kvality mj. přesně popisuje a standardizuje komplikované nebo rizikové léčebné postupy tak, aby byly vždy prováděny a dokumentovány stejným způsobem. Snižuje se možnost odchylek a tím dochází ke zvyšování míry bezpečí pro pacienta.
(fotografie ze slavnostního předání certifikátu ředitelem SAK managementu KNL, na tiskové konferenci dne 21. 6. 2019)