Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Krajská nemocnice Liberec, a.s. získala již počtvrté certifikát osvědčující splnění požadavků na kvalitu lékařské péče, který uděluje Spojená akreditační komise, o.p.s. (SAK). KNL – Nemocnice Turnov, jenž je součástí KNL, a.s., prošla procesem posuzování kvality lékařské péče úspěšně již podruhé.

„Spojená akreditační komise, o.p.s. oceňuje snahu managementu i pracovníků Krajské nemocnice Liberec o zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů,“ řekl při předání certifikátu MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel SAK a dodal: „s potěšením Vám sděluji, že Krajská nemocnice Liberec, a.s., byla vyhodnocena jako akreditovaná.“

Mgr. Marie Fryaufová, ředitelka ošetřovatelské péče KNL, a.s., ocenila každodenní nasazení ošetřovatelského personálu: „Akreditaci jsme opakovaně získali i zejména díky střednímu zdravotnickému personálu. Ráda bych zdůraznila naši neutuchající snahu snížit zatížení sesterského personálu. I díky projektu Naše sestra, zaměřenému na snížení administrativy, se můžeme více věnovat našim pacientům“, zdůraznila Marie Fryaufová.

Podle lékařského ředitele KNL, a.s. MUDr. Jaromíra Honse, Ph.D. je opakované získání akreditace „důležitým vodítkem pro pacienty při výběru zdravotnického zařízení, ve kterém zdravotníky nechají pečovat o své zdraví. Pro nás v Liberci a Turnově je kvalita péče a zejména bezpečí našich pacientů naprostou prioritou“, zdůraznil lékařský ředitel Hons.

„Opět jsme úspěšně obhájili úroveň a kvalitu naší péče a potvrdili výsadní postavení KNL v rámci nadregionálního zdravotnictví,“ komentuje výsledky akreditačního šetření generální ředitel KNL, a.s. MUDr. Richard Lukáš, PhD. „Průběžně investujeme nemalé částky do zvyšování a udržování naší vysoké kvality zdravotnické péče. Bylo by samozřejmě skvělé, kdyby se tato kvalita i samotný certifikát projevila na výši úhrad od zdravotních pojišťoven,“ dodal ředitel největší nemocnice v Libereckém kraji.

Krajská nemocnice Liberec, a.s. klade důraz na udržování a průběžné zvyšování kvality péče o pacienta a jeho bezpečí. Tento proces zajišťuje Rada pro kvalitu jako poradní orgán generálního ředitele KNL, a.s. v čele s manažerkou kvality. V radě jsou zastoupeny zdravotnické i nezdravotnické provozy KNL, a.s.

„Akreditace“ je proces v rámci kterého se zkoumá a hodnotí systém řízení kvality ve zdravotnickém zařízení.
Systém řízení kvality mj. přesně popisuje a standardizuje komplikované nebo rizikové léčebné postupy tak, aby byly vždy prováděny a dokumentovány stejným způsobem. Snižuje se možnost odchylek a tím dochází ke zvyšování míry bezpečí pro pacienta.
(fotografie ze slavnostního předání certifikátu ředitelem SAK managementu KNL, na tiskové konferenci dne 21. 6. 2019)