Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Lékaři traumatologicko-ortopedického centra KNL vyvinuli speciální Omega dlahu, která se používá při vážných poraněních pánve. Dlaha již byla použita zhruba u 500 operací, 161 z nich bylo provedeno ve světě. Výhodou této metody je, že zkracuje délku operace i následnou rekonvalescenci.

„Dlaha je nejvíce rozšířena v ČR, ale je široce používána i na Slovensku, Polsku, Rumunsku, ale i v mimoevropských zemích, například v Saudské Arábii. Kolem 15 operací bylo provedeno v SRN,“ říká MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D., přednosta centra, který společně s emeritními primáři MUDr. Stanislavem Tallerem a MUDr. Richardem Lukášem, PhD. za vývojem Omega dlahy stojí.

Doktor Šrám společně se svým týmem pracuje na tom, aby se Omega dlaha rozšiřovala i do dalších zemí, do nepříliš vzdálených destinací jsou ochotni vyjíždět k asistencím. Dlaha nadále prochází vývojem, týmu se podařilo získat grant, v rámci něhož prověřují, zda by byla možná jeho sériová výroba pomocí 3D tisku.