Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

S ohlédnutím za letošním Feminafestem, který se konal v sobotu 19. října, si dovolujeme uvést pár komentářů z bezmála dvou set účastníků tohoto již sedmého ročníku konaného pro laickou veřejnost:

„Perfektní! Feminafest plně naplnil mé očekávání. Mé otázky byly zodpovězeny, aniž bych se musela ptát. Opravdu maximální spokojenost! Díky.“
„Opravdu krásně strávený čas se spoustou zajímavých informací, které bych na ‘mateřské’ dovolené jen stěží někde hledala.“
„Velice děkuji za pořádání této akce. Přínosné přednášky, příjemné prostředí, výborné jídlo. Hodně sil do dalších let.“

Dopolední program byl letos zaměřen na malé gentlemany. Rodiče si odnesli mnohá doporučení týkající se péče o zdraví svých ratolestí, ale i postřehy psychologů ke specifikům ve výchově, která vymezuje již samotná podstata mužství. Do odpolední části jsme zařadili jako každoročně témata blízká budoucím rodičům. Přednášky byly zaměřeny převážně na porod a péči o novorozence, ale vysoce oceňovanou se stala i prezentace o první pomoci v batolecím věku. Originální zdravé občerstvení během celé akce zajistili jako každoročně zaměstnanci Cateringu KNL. V závěru obou bloků proběhlo tradiční slosování vyplněných dotazníků, takže si několik desítek účastníků odneslo i krásné ceny. Součástí akce byla i výstava fotografií miminek Jarky Nývltové a prodej originálních regionálních šperků.

Děkujeme nejen našemu generálnímu partnerovi, jímž je tradičně Všeobecná zdravotní pojišťovna, ale i všem dalším sponzorům a dárcům, díky nimž je celá akce pro účastníky zdarma.