Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

I když není možné se scházet a společně tvořit, našli si členové S-Art klubu náhradní možnosti, jak se vídat. Téměř všichni jsou již připojeni na Skype a tak v rámci každotýdenních konferencí si mohou vzájemně ukazovat svá nově vytvořená výtvarná díla a navzájem si radit – ba co víc, dávat si nové úkoly.

V průběhu podzimu 2020 si členové S-Art klubu uvědomili, že výměna výtvarných děl v Minigalerii KNL nebude jednoduchá a že budou muset počkat, až bude pandemie  na ústupu. Hledali proto další možnosti. Jedna z členek klubu nabídla své obrázky jako dar pro čekárnu hematologie. Paní primářka za pomoci vrchní sestry a celého kolektivu vybrala  osm z nabízených obrazů. Nadace Preciosa se postarala o zarámování.

S-Art klub doufá, že i tato jeho činnost povede ke zpříjemnění pobytu pacientů.