Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Vážené kolegyně, kolegové,

 

dne 12.3.2021 došlo k doplnění výsledkových listů vydávaných Laboratoří klinické biochemie a hematologie Frýdlant.

 

Výsledky diferenciálního rozpočtu leukocytů (změřené analyzátorem nebo mikroskopicky), které jsou nyní uváděny v podílech jednotky,  budou doplněny o absolutní počty neutrofilů, lymfocytů, monocytů, eozinofilů či bazofilů včetně referenčních mezí.

 

Referenční meze dle Doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP (věk nad 15 let):

 

Diferenciální rozpočet leukocytů v podílech jednotky

Jednotky
Neutrofily 0,45 – 0,70 1
Lymfocyty 0,20 – 0,45 1
Monocyty 0,02 – 0,12 1
Eozinofily 0,00 – 0,05 1
Bazofily 0,00 – 0,02 1

 

 

Absolutní počet leukocytů

Jednotky
Neutrofily 2,00 – 7,00 109/L
Lymfocyty 0,80 – 4,00 109/L
Monocyty 0,08 – 1,20 109/L
Eozinofily 0,00 – 0,50 109/L
Bazofily 0,00 – 0,20 109/L

 

 

Kolektiv laboratoře LKBH Frýdlant

Dne 15.3.2021