Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Vážené kolegyně, kolegové,

 

dne 12.3.2021 došlo k doplnění výsledkových listů vydávaných Laboratoří klinické biochemie a hematologie Frýdlant.

 

Výsledky diferenciálního rozpočtu leukocytů (změřené analyzátorem nebo mikroskopicky), které jsou nyní uváděny v podílech jednotky,  budou doplněny o absolutní počty neutrofilů, lymfocytů, monocytů, eozinofilů či bazofilů včetně referenčních mezí.

 

Referenční meze dle Doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP (věk nad 15 let):

 

Diferenciální rozpočet leukocytů v podílech jednotky

Jednotky
Neutrofily 0,45 – 0,70 1
Lymfocyty 0,20 – 0,45 1
Monocyty 0,02 – 0,12 1
Eozinofily 0,00 – 0,05 1
Bazofily 0,00 – 0,02 1

 

 

Absolutní počet leukocytů

Jednotky
Neutrofily 2,00 – 7,00 109/L
Lymfocyty 0,80 – 4,00 109/L
Monocyty 0,08 – 1,20 109/L
Eozinofily 0,00 – 0,50 109/L
Bazofily 0,00 – 0,20 109/L

 

 

Kolektiv laboratoře LKBH Frýdlant

Dne 15.3.2021