Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Vážení přátelé,

dnešek je nejdůležitějším dnem novodobé historie Nemocnice Frýdlant s.r.o. Od 1. července 2019 přebírá 100% podíl a také řízení této společnosti Krajská nemocnice Liberec.

Chceme nemocnici ve Frýdlantu zachránit a stabilizovat.

Máme zájem o všechny dobré, poctivě a pilně pracující zaměstnance Frýdlantské nemocnice. Dobří zdravotníci jsou to nejlepší, co nemocnice Frýdlant má.

Plánujeme ve Frýdlantu zachovat maximální možný rozsah medicíny a chceme poskytovat lidem bezpečnou a kvalitní zdravotní péči. Žádné oddělení se nezavírá, nikdo neztrácí svou práci!

Velice rádi bychom oznámili konkrétnější informace. Ale nemáme všechny podklady, abychom to mohli udělat. Navíc v minulosti ohledně  Nemocnice Frýdlant bylo vysloveno mnoho silných slov a velkolepých slibů. Ty ale většinou zůstaly bohužel nenaplněny. A my nechceme a nebudeme slibovat nic, co bychom později nemohli dodržet!

Proto nejprve chceme zjistit opravdu skutečný stav Frýdlantské nemocnice, její technické a personální možnosti. Hned jak budeme vědět více a budeme schopni představit naše reálné a realistické záměry, pak je veřejnosti řekneme.

Děkujeme za pochopení.
A držte nám i Frýdlantské nemocnici palce!

Se srdečným pozdravem jménem vedení KNL, a.s.

MUDr. Richard Lukáš, PhD.
jednatel Nemocnice Frýdlant s.r.o.
generální ředitel a předseda představenstva KNL, a.s.