Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Dne 8. 11. 2018 se v přednáškovém sále KNL, a.s. konala celostátní konference fyzioterapeutické a ergoterapeutické sekce, kterou organizuje Profesní oborové unie zdravotnických pracovníků (POUZP) a KNL, a.s. Tématem již dvanácté konference byly Funkční poruchy pohybového aparátu pohledem vybraných metodik. Celodenní konference se účastnilo 184 zájemců z celé ČR.

Přednášky:
Seznámení se základními principy DNS podle Koláře / Mgr. Jana Veselá, FN Motol
Využití jógy v rehabilitaci funkčních poruch / Mgr. Martina Ježková, Klinika rehabilitace UK 2. LF a FN Motol, soukromá rehabilitace Slaný
Akrální koaktivační terapie a její dávkování u pacientů s nespecifickou bolestí zad / PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D., ACT centrum Čelákovice
Dech jako proměnlivé proudění / Mgr. Eva Pospíšilová, Centrum komplexní péče Praha, Bc. Richard Vaľa, Centrum komplexní péče Dobřichovice, Bc. Markéta Zikmundová, Centrum komplexní péče Praha

Partneři akce: