Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu (přítomnost třetí osoby je povolena za podmínek uvedených zde) a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Dne 8. 11. 2018 se v přednáškovém sále KNL, a.s. konala celostátní konference fyzioterapeutické a ergoterapeutické sekce, kterou organizuje Profesní oborové unie zdravotnických pracovníků (POUZP) a KNL, a.s. Tématem již dvanácté konference byly Funkční poruchy pohybového aparátu pohledem vybraných metodik. Celodenní konference se účastnilo 184 zájemců z celé ČR.

Přednášky:
Seznámení se základními principy DNS podle Koláře / Mgr. Jana Veselá, FN Motol
Využití jógy v rehabilitaci funkčních poruch / Mgr. Martina Ježková, Klinika rehabilitace UK 2. LF a FN Motol, soukromá rehabilitace Slaný
Akrální koaktivační terapie a její dávkování u pacientů s nespecifickou bolestí zad / PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D., ACT centrum Čelákovice
Dech jako proměnlivé proudění / Mgr. Eva Pospíšilová, Centrum komplexní péče Praha, Bc. Richard Vaľa, Centrum komplexní péče Dobřichovice, Bc. Markéta Zikmundová, Centrum komplexní péče Praha

Partneři akce: