Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Pravidla pro návštěvy v KNL,a.s.

Vážené návštěvy našich pacientů v Krajské nemocnici Liberec. V rámci bezpečí a kvality poskytované péče našim pacientům prosíme o respektování doporučených pravidel při návštěvě pacienta v KNL,a.s.

https://www.nemlib.cz/covid-19/mimoradna-opatreni/

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Vážené kolegyně, kolegové,
od 29.11.2018 dochází ke změně metodiky u vyšetření thymidinkinázy.  Thimidinkinázu budeme vyšetřovat radioimunoanalytickou metodou; stanovení nebudeme provádět denně ale v sériích s frekvencí stanovení cca 1 měsíc. Se změnou metodiky budou upraveny i referenční meze.

Případné dotazy zodpoví Mgr. Martin Zeman na lince 2596.