Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Vážení návštěvníci nemocnic v Liberci, Turnově, Frýdlantě. Návštěvy všech hospitalizovaných pacientů v KNL jsou nadále povoleny, avšak pouze s ochranou dýchacích cest (rouška nebo respirátor). Výjimkou je dětské oddělení a odd. dětské psychiatrie, kde ochrana dýchacích cest vyžadována není. Děkujeme, že tato opatření respektujete.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Vážené kolegyně, kolegové,
od 29.11.2018 dochází ke změně metodiky u vyšetření thymidinkinázy.  Thimidinkinázu budeme vyšetřovat radioimunoanalytickou metodou; stanovení nebudeme provádět denně ale v sériích s frekvencí stanovení cca 1 měsíc. Se změnou metodiky budou upraveny i referenční meze.

Případné dotazy zodpoví Mgr. Martin Zeman na lince 2596.