Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Vážené kolegyně, kolegové,
od 29.11.2018 dochází ke změně metodiky u vyšetření thymidinkinázy.  Thimidinkinázu budeme vyšetřovat radioimunoanalytickou metodou; stanovení nebudeme provádět denně ale v sériích s frekvencí stanovení cca 1 měsíc. Se změnou metodiky budou upraveny i referenční meze.

Případné dotazy zodpoví Mgr. Martin Zeman na lince 2596.