Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Včera odpoledne jsme slavnostně otevřeli rozšířené prostory Rehabilitačního oddělení, které vznikly v prvním patře budovy přistavěné k Pavilonu interních oborů (Pavilon B). Nové prostory byly přistavěny z důvodu pořízení druhé magnetické rezonance a splňují standardy nejmodernější rehabilitační péče. Přináší zjednodušení logistiky, úlevu personálu i samotným pacientům. Samozřejmostí je moderní vybavení a velmi příjemné prostředí pro pacienty i fyzioterapeuty.

„Rehabilitační péče se díky novým prostorům centralizuje, což bude největší přínosem především pro personál a potažmo pacienty, neboť se nám na jedno místo podaří soustředit jak ambulantní, tak i lůžkovou péči. Tu totiž poskytujeme nejenom pacientům hospitalizovaným na našich sedmnácti lůžkách, ale všem pacientům z Pavilonu interních oborů. Personál tak ušetří čas, který může věnovat vlastní rehabilitaci pacientů,“ říká MUDr. Libor Kučera, primář rehabilitace.
Podle něj jsou pro oddělení nové prostory jakýmsi zadostiučiněním, neboť jimi pro rehabilitaci získávají rozlohu, jakou měli naposledy v devadesátých letech. Navíc se oddělení dočkalo také částečné přístrojové obnovy a nových rehabilitačních lůžek, a to v hodnotě více než půl milionu korun.

„Celá stavební investice do výstavby nové budovy, tedy včetně místa pro novou magnetickou rezonanci, vyšla na necelých dvacet milionů korun. Dalších téměř pět milionů stála výměna stávajícího, již dožilého centrálního zdroje chladu včetně rozvodů na střeše Pavilonu interních oborů. Nové chlazení, o větším výkonu, bylo potřeba kvůli vyšším nárokům oddělení rehabilitace i kvůli umístění druhé magnetické rezonance a jejího technologického zázemí,“ vysvětluje generální ředitel Lukáš.

Stavba budovy byla zahájena v dubnu loňského roku, předání prostor pro rehabilitaci je dokončením první části. Dokončení celé investice, včetně instalace nového přístroje magnetické rezonance, liberecké nemocnice předpokládá do poloviny letošního roku.