Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_ZLUC
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim + Pohotovost do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Spektrofotometrie

Klinické informace

Žlučové kyseliny jsou steroidní molekuly. U lidí jsou tvořeny 24 uhlíkatou kostrou s 1 nebo více hydroxylovými skupinami a alifatickým postraním řetězcem s karboxylovou skupinou a řadí mezi hlavní produkty metabolizmu cholesterolu. Jsou rovněž velmi důležité pro metabolizmus lipidů. Po vyloučení žlučí do střeva jsou z většiny reabsorbovány a následně metabolizovány v játrech.
Indikace k vyšetření: diagnosticka těhotenské intrahepatální cholestázy v druhém a třetím trimestru gravidity, marker funkce jater

Interpretace

Mezi závažnou formu těhotenské cholestázy patří stavy, kdy koncentrace žlučových dosahuje hodnot >40µmol/l. Stanovení je vhodné doplnit o další laboratorní testy zejména o stanovení koncentrace bilirubinu a aktivity transamináz.

Ke zvýšení koncentrace žlučových kyselin dochází též při řadě jaterních onemocnění (cirhóza, virové hepatitidy, atrézie žlučových cest, Reyeův syndrom...). Stanovení koncentrace žlučových kyselin má vyšší senzitivitu při poškození jaterních funkcí v situacích, kdy hodnoty AST, ALT, GGT nejsou dostatečně senzitivní.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

sérum - 7 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 3 měsíce

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec

Poznámka

Odběr by měl být proveden na lačno, neboť koncentrace celkových žlučových kyselin po jídle roste.

Lačnění
(8-12 hodin)
Postprandiální
(2 hodiny po jídle)
Přibližné hodnoty u vybraných patologických stavů:
Obstrukce žlučovodu > 180 µmol/l > 180 µmol/l
Intrahepatální cholestáza cca 100 µmol/l cca 120 µmol/l
Portosystémový shunt < 10 µmol/l > 180 µmol/l
Porucha motility GIT, inadekvátní kontrakce žlučníku 25-50 µmol/l < 20 µmol/l

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81358 Rutina 61 96,38Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě do 10 umol/l

Příbalový leták Žlučové kyseliny, Dialab