Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Oddělení TO
Akreditovaná metoda Ano
Zkratka KP
Materiál K-EDTA krev

Odběrová souprava Zkumavka pro K-EDTA krev (Vacutainer fialový uzávěr)

např.

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim 1,5 hod, rutina do 24 hod.

Doba odezvy může být překročena v případě nutnosti provedení dalších vyšetření.

Preanalytické podmínky

Vzorek uchovávat v případě dodání do 4 hodin po odběru při pokojové teplotě (18 – 24 st. C), v případě pozdějšího dodání v chladu ( 2 – 8 st. C), vzorek nesmí zmrznout. Dodat k zpracování do laboratoře co nejdříve, max. do 24 hodin.

Kontakt

+420 485 312 534

Poznámka

Vyšetření je součástí předtransfuzního vyšetření.

Platnost testu kompatibility je 3 dny (počítáno od doby provedení odběru vzorku pacienta).

Možnost prodloužení platnosti na 7 dní v případě, že v posledních 3 měsících nebyla aplikována transfuze (tento údaj nutno vyznačit na žádance).

Výkony

Výkon Typ Body Cena
22117 Rutina 74 98,42Kč*
22119 Statim 215 285,95Kč*
* Cena je pouze orientační