Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Oddělení TO
Akreditovaná metoda Ano
Zkratka KP
Materiál K-EDTA krev

Odběrová souprava Zkumavka pro K-EDTA krev (Vacutainer fialový uzávěr)

např.

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim 1,5 hod, rutina do 24 hod.

Doba odezvy může být překročena v případě nutnosti provedení dalších vyšetření.

Preanalytické podmínky

Vzorek uchovávat v případě dodání do 4 hodin po odběru při pokojové teplotě (18 – 24 st. C), v případě pozdějšího dodání v chladu ( 2 – 8 st. C), vzorek nesmí zmrznout. Dodat k zpracování do laboratoře co nejdříve, max. do 24 hodin.

Kontakt

+420 485 312 534

Poznámka

Vyšetření je součástí předtransfuzního vyšetření.

Platnost testu kompatibility je 3 dny (počítáno od doby provedení odběru vzorku pacienta).

Možnost prodloužení platnosti na 7 dní v případě, že v posledních 3 měsících nebyla aplikována transfuze (tento údaj nutno vyznačit na žádance).

Výkony

Výkon Typ Body Cena
22117 Rutina 75 99,75Kč*
22119 Statim 222 295,26Kč*
* Cena je pouze orientační