Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBH Turnov
Akreditovaná metoda Ano
Zkratka S_UREA.
Materiál Sérum
Li-heparin plazma

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Zkumavka pro Li-heparin krev s gelem (Vacutainer zelený uzávěr)

K odběru nepoužívat nepoužívat zkumavky s NH4-heparinem!

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Preanalytické podmínky

Ikterus: Interference do 10 % při 342 μmol/l konjugovaného bilirubinu.
Hemolýza: Interference do 5 % při 5 g/l hemoglobinu.
Lipémie: Interference do 5 % při 1 000 mg/dl Intralipidu.

Biologický poločas: 7 hodin (při chronickém selhávání se interval prodlužuje)

Stabilita v plné krvi: 1 den ↑

 

Uchování v laboratoři 7 dní
Stabilita při 4-8°C

7 dní

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
do 6 týdnů obě 1,7 - 5,0 mmol/l
do 1 roku obě 1,4 - 5,4 mmol/l
do 15 let obě 1,8 - 6,7 mmol/l
dospělí muži 2,3 - 8,3 mmol/l
dospělí ženy 2,0 - 7,5 mmol/l

Jaroslav Masopust: Klinická biochemie
Příbalový leták výrobce