Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka S_TSH screen
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Elektrochemiluminiscence

Klinické informace

Upozornění: Vyšetření může indikovat a do programu MZ ČR zařadit pouze ambulantní gynekolog (odbornost 603).
Cílem screeningového vyšetření je záchyt tyreopatií v časné fázi gravidity. Jde o zánětlivé onemocnění štítné žlázy provázené různým stupněm nedostatku tyreoidálních hormonů, které velmi často probíhá asymptomaticky, nebo jsou příznaky nespecifické, snadno zaniknou v obtížích, které mohou být spojené s graviditou. Neléčená hypotyreóza a také eufunkční chronická lymfocytární tyreoiditida mají negativní vliv na průběh gravidity a vývoj plodu, zejména mohou být spojeny s potraty, předčasnými porody, zvýšeným rizikem gestačního diabetu mellitu a těhotenské arteriální hypertenze, zvýšeným rizikem poporodních komplikací a hospitalizace novorozence na JIP a poruchou psychomotorického vývoje plodu a dítěte s poklesem IQ.

Screening je určen pro všechny těhotné ženy, které nejsou dosud léčeny pro tyreoidální dysfunkci. Test se provádí co nejdříve v prvním trimestru (optimálně v době prvního potvrzení těhotenství, nejpozději však do 14. týdne těhotenství).

Interpretace

Test se provádí co nejdříve v prvním trimestru (optimálně v době prvního potvrzení těhotenství, nejpozději však do 14. týdne těhotenství). V laboratoři bude proveden „flexní“ tyreoidální test, jehož vyhodnocení zajistí laboratoř. Laboratoř neprodleně informuje odesílající gynekologické pracoviště o kompletním výsledku testu, dále doplní interpretaci výsledku testu (negativní výsledek, pozitivní výsledek HYPOTYREÓZA, pozitivní výsledek HYPERTYREÓZA) a doporučení dalšího postupu v závislosti na výsledku testu (viz algoritmus screeningového vyšetření).

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 8 dní

Stabilita při 4-8°C

sérum - 14 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 24 měsíců

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Poznámka

Algoritmus screeningového vyšetření MZ ČR:

Upozornění: Vyšetření může indikovat a do programu MZ ČR zařadit pouze ambulantní gynekolog (odbornost 603).

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81810 Rutina 218 344,44Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0 - 150 r F 0,1-3,7 mU/l

Dle Metodiky realizace screeningového vyšetření poruch štítné žlázy v těhotenství ( Věstník MZ 11/2023)