Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda AnoNe
Zkratka S_TNTs
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Elektrochemiluminiscence

Klinické informace

Kardiální troponiny se používají především v diagnostice akutního infarktu myokardu (AIM). Obecně je lze použít pro detekci poškození myokardu z jakékoliv příčiny (trauma, zánět, multiorgánové selhání, toxické poškození, chronické choroby, výkony na srdci …).
Troponin T je strukturní bílkovina myocytů (troponin T zajišťuje vazbu na tropomyosin). Troponin T je orgánově specifický marker poškození myokardu (primární struktura molekul troponinu z kosterního svalstva a myokardu je různá, lze je tedy imunochemicky odlišit). Zvýšení cTnT nad diagnostický cut-off dané metody stanovení je vždy průkazem strukturního poškození myokardu.

High-sensitive metoda odpovídá analytickým požadavkům na stanovení diagnostického cut-off pro AIM s nepřesností menší než 10 % (viz doporučení ESC/ACC/IFCC/AHA/WHF 2007) a zrychluje diagnostiku AIM. K detekovatelnému vzestupu může docházet v závislosti na velikosti nekrózy již za 30 min, u většiny AIM do 2 h od začátku příznaků. Čím déle trvá klinická symptomatologie a čím později nemocný přichází, tím dříve lze pozorovat diagnosticky významný vzestup koncentrace (již za 1 h). Naopak při krátce trvající symptomatologii a časném příchodu pacienta je diagnosticky významný vzestup koncentrace pozorovaný později.

Interpretace

Vzhledem k vysoké tkáňové specifičnosti je srdeční troponin vysoce citlivým markerem myokardiálního poškození. Hladina se prudce zvyšuje po infarktu myokardu a může přetrvávat zvýšená následující 2 týdny.

Koncentrace troponinu by měla být vždy interpretována v kontextu ostatních dat klinických, anamnestických, dalších laboratorních vyšetření a zobrazovacích metod. Vzhledem k vysoké interindividuální biologické variabilitě (91,7 %) je vhodnější než použití jednoho cut-off (99. percentilu zdravé populace) použití systému rule-out/rule-in a dvou rozhodovacích mezí (jsou uvedeny dále). V moderních algoritmech pro AIM se využívá (spolu s klinickým obrazem a EKG) kombinace:
- různých rozhodovacích mezí pro vyloučení/zařazení pacientů
- změny koncentrace hsTn v čase (pro AIM je typická dynamika koncentrací, u jiných příčin zvýšení troponinů dynamika chybí).

Podle doporučení ESC z roku 2023 je spolu s vysoce senzitivními troponiny vhodné používat zkrácené diagnostické algoritmy, kde se troponiny nabírají při přijetí a za 1 nebo za 3 hodiny. Pro jednohodinový algoritmus při použití hsTnT platí:
" hodnota 52 ng/L "zařazuje" pacienta do pozitivní větve (AIM pravděpodobný)
" změny mezi hodnotou při přijetí a hodnotou 1 hodinu poté nám pomáhají v diferenciální diagnostice zvýšení kardiálních troponinů
" je-li změna 0/1 >= 5 ng/L, je pacient zařazen do pozitivní větve (AIM pravděpodobný)
" je-li změna 0/1 < 3 ng/L a absolutní hodnota < 12 ng/l, je pacient "vyřazen" (negativní)
" všechny ostatní kombinace zařazují pacienta do větve "ostatní", kde je vhodná observace.

Zvýšená hodnota: pacienti v kritickém stavu (sepse, těžké operace, systémové infekce), akutní CMP, renální selhání - bez typické dynamiky. U nemocných s plicní embolií, srdečním selháním a s anginou pectoris zvýšené hodnoty jako nepříznivý prognostický ukazatel kardiovaskulární morbidity a mortality

(zdroje: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004; příbalový leták Elecsys Troponin T, Roche; Jabor A, Franeková J, 2016, Labor Aktuell)

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 3 dny, lze doobjednat do 24 hodin
Stabilita při 20°C

sérum - do 2 h

Stabilita při 4-8°C

sérum - 1 den

Stabilita při -20°C

sérum - 1 rok

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Poznámka

Jednohodinový algoritmus vyšetření u pacientů s podezřením na NSTEMI infarkt myokardu

Princip algoritmu je založen na třech zónách:

  • zóna rule-out, pro vyloučení infarktu myokardu, s velmi vysokou hodnotou negativní prediktivní hodnoty;
  • observační zóna, kde není přítomnost infarktu myokardu možné potvrdit nebo vyloučit;
  • zóna rule-in, pro identifikaci pacientů s vysokou pravděpodobností přítomnosti infarktu myokardu.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81237 Rutina 994 1.570,52Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 14 ng/l

Příbalový leták Troponin T hs, Roche