Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda AnoAno
Zkratka S_TAG
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Fotometrie

Klinické informace

Triglyceridy jsou estery glycerolu se třemi mastnými kyselinami jsou nejpočetnějšími přírodně se vyskytujícími lipidy. Jsou významným zdrojem mastných kyselin pro energetický metabolismus. Vyskytují se hlavně ve formě lipoproteinových komplexů. Nejvíce triacylglycerolů obsahují chylomikrá ( exogénni TAG) a VLDL částice (syntetizují se v játrech, nebo vznikají degradaci chylomikrer v intravaskulárním metabolismu lipoproteinů).

Zvýšené koncentrace triacylglycerolů v séru jsou jedním z rizikových faktorů aterosklerózy, extrémně vysoké koncentrace TAG mohou vést ke vzniku pankreatitidy.

Indikace k vyšetření:
poruchy intermediárního metabolismu, posouzení rizika aterosklerózy, monitorování léčby hypolipidemiky

Interpretace

Snížené hodnoty: Tangierská nemoc, deficit lecitin-chlesterolacyltransferázy, po některých lécích, malnutrice

Zvýšené hodnoty: Familiární hyperchylomikronemie (defekt lipoproteinové lipázy nebo apolipoproteinu C-II), familiární hypertriacylglycerolemie, familiární kombinovaná hyperlipoproteinemie, diabetes mellitus, alkoholismus, pankreatitida, cholestáza, nefrotický syndrom, hypotyreóza, chronické renální selhání, po akutním těžkém infarktu myokardu, po některých lécích (orální kontraceptiva, estrogeny)

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 2 dny

Stabilita při 4-8°C

sérum - 10 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 3 měsíce

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Poznámka

Odběr ráno na lačno, po 14.hod lačnění (mimo akutních pacientů)

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81611 Rutina 31 48,98Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0.45 - 1.7 mmol/l

Doporučení ČSKB (Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 1, p. 36-42)