Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_TRF
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

imunoturbidimetrie

Klinické informace

Transferin je hlavním transportním proteinem pro Fe3+ a chrání buňky před toxickým působením volného železa. Je syntetizován v játrech a vyskytuje se asi ve 20 izoformách. Hlavním stimulem pro jaterní syntézu transferinu je hyposiderémie. Biologický poločas transferinu je 7-10 dnů. Je negativním reaktantem akutní fáze. Fyziologicky je železem saturováno přibližně 30% transferinu. Zbytek je nazýván volná vazebná kapacita

Interpretace

Pro posouzení a sledování zásob železa v organismu je vhodné současné stanovení koncentrace Fe, transferinu, saturace transferinu a ferritinu.
Zvýšená koncentrace: anémie z nedostatku železa (pokud není doprovázena proteinovou malnutricí.), akutní hepatitida, aktivní jaterní cirhóza, zvýšený rozpad erytrocytů. Fyziologicky v těhotenství. Při užívání perorální antikoncepce.
Snížená koncentrace: záněty (negativní reaktant), chronické onemocnění jater, malnutrice, nefrotický syndrom, předávkování železem, nadbytek železa v důsledku opakovaných transfuzí, dědičná hemochromatóza, nádorová onemocnění.
U alkoholiků se v séru nachází transferin se sníženým podílem cukerné složky, tzv. bezsacharidový transferin - viz vyšetření CDT (Karbohydrát deficientní transferin).

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 8 dní

Stabilita při 4-8°C

sérum - 8 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 6 měsíců

Kontakt

485 312 162 dokumentace, 485 312 507 Statim

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91137 Rutina 174 274,92Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 2 - 3.6 g/l

Příbalový leták TRSF2, Roche