Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka U_TRF
Materiál Moč aktuální

Odběrová souprava Zkumavka
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

24 hod.

Princip stanovení

imunonefelometrické stanovení

Klinické informace

Transferin je hlavním transportním proteinem pro Fe3+ a chrání buňky před toxickým působením volného železa. Je syntetizován v játrech a vyskytuje se asi ve 20 izoformách.
Do moče proniká jen malé množství transferinu; horní hranice normální exkrece jsou zhruba 0,7 mg/d, střední hodnoty 0,2 mg/d. Zvýšení v moči může signalizovat glomerulární poruchy dříve než zvýšení exkrece albuminu. Kvantifikace močového transferinu, pokud se použije ve spojení s výsledky albuminu, umožňuje odhadnout selektivitu podle náboje glomerulárních defektů, protože oba proteiny mají podobnou velikost, ale odlišný náboj.

Interpretace

Vyšetřuje se samostatně nebo jako součást tzv. indikátorových močových proteinů při vyšetření při ELFO bílkovin moče - typizace proteinurie. Při posuzování proteinurií se hodnotí index vztažený ke kreatininu popř. k albuminu. IgG a transferin v moči jsou markery glomerulární a slouží k posouzení selektivity proteinurie.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

moč - 7 dní

Stabilita při -20°C

nezamražovat

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Současně je vhodné stanovit kreatinin v témž vzorku moče.
U sběru moče udávejte množství v ml, dobu sběru v hod.
Ze sběru moče odeberte po promíchání 5 ml vzorek.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91137 Rutina 174 274,92Kč*
* Cena je pouze orientační