Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka B_TACR
Materiál K-EDTA krev

Odběrová souprava Zkumavka pro K-EDTA krev (Vacutainer fialový uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

chemiluminiscenční imunoanalýza

Klinické informace

Tacrolimus (někdy označován jako FK506) je jedno z nejčastěji využívaných imunosupresiv. Poprvé byl izolován z japonské houby Streptomyces tsukubaensis v roce 1984 a velice rychle našel svoje místo v potransplantační profylaxy. Zejména se používá při transplantaci jater a ledvin, kostní dřeně nebo Langerhasových ostrůvků. Lze ho použít i k léčbě autoimunitních chorob, nebo lokálně pro léčbu atopické dermatitidy.
Molekula tacrolimu je hydrofobní, rozpustná v tucích a ethanolu. Účinkuje jako inhibitor kalcineurinu, se kterým vytváří, společně s několika dalšími bílkovinami, pětičlenný komplex. Tato reakce způsobí zablokování fosforylační dráhy transkripčních faktorů, které pak nemohou vstoupit do buněčného jádra. Výsledkem je zamezení proliferace T-lymfocytů.
Tacrolimus má celou řadu nežádoucích účinků mezi které patří hlavně nefrotoxicita, neurotoxicita nebo schopnost vyvolat Diabetes Mellitus. Aby se zabránilo rozvoji těchto nežádoucích účinků je předmětem TDM (terapeutického monitorování léčiv).

Interpretace

Dle Evropského konsensu (2007) se jako doporučená hladina uvádí 3-7 µg/l (hladina před podáním další dávky), nicméně tato hodnota se může lišit v závislosti na konkrétním terapeutickém protokolu.
Nejnižší účinná hladina se uvádí 3 µg/l, nejnižší toxická hladina je pak 20 µg/l (všechny úrovně koncentrace se vztahují k hladině před podáním další dávky).

Zdroje:
Ong, Song C. MD1; Gaston, Robert S. MD, FAST1,2. Thirty Years of Tacrolimus in Clinical Practice. Transplantation 105(3):p 484-495, March 2021. | DOI: 10.1097/TP.0000000000003350
CONNELL, Emma. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics (5th edn). 2012.
Příbalový leták Architect Tacrolimus (v. 2015), Abbott
PROKOPOVÁ, Iva. Tacrolimus. Online. Ikem.cz. 2016, 2018. Dostupné z: https://www2.ikem.cz/plm_lp/HVEZDAADCG.htm. [cit. 2024-01-23].

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

krev - 7 dní

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Terapetické rozmezí: individuální

Dosažení peaku: 1 – 3 hodiny

Dosažení eliminace: 10 – 20 hodin

Dosažení ustáleného stavu: 2 – 5 dní

Výkony

Výkon Typ Body Cena
93273 Rutina 741 1.170,78Kč*
* Cena je pouze orientační