Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka Csf_SPFM
Materiál Mozkomíšní mok

Ideálně poslední porce likvoru (pročištěná od arteficiální krevní příměsi)

Odběrová souprava Zkumavka sterilní
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Spektrofotometrie - proměření spektra likvoru a zhodnocení tvaru křivky a hodnot absorbancí v absobčních maximech oxyhemoglobinu a bilirubinu

Klinické informace

Vyšetření prováděné při podezření na krvácení do likvorových cest. Je přínosné především v časných stádiích, která nelze odlišit na CT ani nejsou patrné změny v cytologickém obrazu.

Interpretace

Detekuje se přítomnost oxyhemoglobinu a bilirubinu - je možné rozlišit časné krvácení (přítomnost oxyhemoglobinu) od krvácení staršího (přítomnost bilirubinu).

Erytrocyty, které pronikly do komor nebo subarachnoidálního prostoru, začnou podléhat hemolýze asi za 2-4 hodiny a uvolněný hemoglobin podmiňuje vznik absorpčních maxim charakteristických pro oxyhemoglobin. Přítomnost oxyhemoglobinu se projevuje absorpčním maximem při 415 nm a dvěma menšími vrcholy při 540 a 575 nm. Jeho průkaz v likvoru je známkou čerstvého krvácení do mozku. Stejnou křivku můžeme získat i u arteficiální příměsi krve, jestliže nebyl likvor po odběru včas zcentrifugován.

Přítomnost bilirubinu v mozkomíšním moku svědčí pro starší krvácení do likvorových cest. Po hemolýze erytrocytů vzniká přeměnou hemoglobinu nekonjugovaný bilirubin s absorpčním maximem při 460 nm, tzv. long bilirubin. V likvoru se objevuje asi za 10–12 hodin po krvácení, maximum se zaznamenává 3. den a přetrvává 3–4 týdny. Typický spektrofotometrický záznam potvrzující subarachnoidální krvácení zachycuje křivku oxyhemoglobinu s hlavním vrcholem při 415 nm, na jehož sestupné straně je patrný další široký vrchol náležící bilirubinu. Postupně, jak pokračuje hemolýza erytrocytů, se poměr oxyhemoglobinu a bilirubinu snižuje. Bilirubin se může později v likvoru konjugovat s volnými mastnými kyselinami a aminokyselinami. Konjugovaný bilirubin má absorpční maximum posunuto do oblasti 420 nm, tzv. short bilirubin. Spektrum samotného bilirubinu lze pozorovat nejdříve 5. den po subarachnoidálním krvácení

Preanalytické podmínky

Vzorek dodejte ihned do laboratoře OKB.

Uchování v laboratoři 7 dnů
Kontakt

485 312 507 statim
485 312 154 laboratoř mozkomíšní mok

Poznámka

Interpretace spektrofotometrie likvoru

Spektrofotometrická křivka oxyhemoglobinu (např. čerstvé subrachnoidální krvácení – po několika hodinách):

Spektrofotometrická sumační křivka oxyhemoglobinu a bilirubinu:

Spektrofotometrická křivka bilirubinu (pozdější fáze subarachnoidálního krvácení):

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81315 Rutina 93 146,94Kč*
* Cena je pouze orientační