Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_sTfR
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

imunoturbidimetrie

Klinické informace

Transferinový receptor je integrální membránový glykoprotein skládající se ze 2 shodných podjednotek, spojených disulfidickým můstkem. Každý monomer má vazebné místo pro transferinovou molekulu nesoucí železo. Receptor je na povrchu každé buňky, nejvíce je ho v erytroidních buňkách kostní dřeně. Proteolýzou vzniká rozpustná forma transferinového receptoru (sTfR). V plazmě je rozpustný transferinový receptor přítomný v podobě komplexu s transferinem. Sérová koncentrace sTfR je přímo úměrná koncentraci receptoru na membráně.
Příjem železa buňkami organismu je kontrolován expresí transferinového receptoru (TfR). Jestliže jsou zásoby intracelulárního železa vyčerpány, což odpovídá koncentrací feritinu nižší než 12 µg/L, exprimuje se víc TfR. Při deficitu železa stoupá koncentrace sTfR v séru ještě dřív, než dojde k významnému snížení koncentrace hemoglobinu. Koncentrace sTfR proto vypovídá o stavu funkčního železa, zatímco feritin odráží stav zásob železa.
Přesnější popis stavu železa můžeme získat stanovením indexu sTfR (viz index transferinového receptoru)
Na rozdíl od feritinu není koncentrace sTfR ovlivněna reakcí akutní fáze, akutními poruchami funkce jater nebo maligními nádory, díky tomu umožňuje rozlišení mezi anémií chronických chorob (ACD) a anémií z nedostatku železa (IDA).

Interpretace

Zvýšené hodnoty sTfR nejdeme u polycytémii, sideropenické anemii, hemolytické anémii, thalasémii, hereditární sférocytóze, srpkovité anémii, megaloblastické anémii, myelodysplastického syndromu. Zvýšené koncentrace sTfR se vyskytují během těhotenství, při deficitu funkčního železa a při léčbě erytropoetinem.
Snížené hodnoty jsou typické při útlumu červené krevní řady, u aplastické anemie a při přetížení železem.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 6 dní

Stabilita při 4-8°C

sérum - 15 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 13 týdnů

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81721 Rutina 317 500,86Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 1.8 - 4.7 mg/l

Příbalový leták STFR2, Roche