Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka U_Na..
Materiál Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

Odběrová souprava

Zkumavka + bílá zátka

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

iontově selektivní elektrody

Klinické informace

Sodík je z těla převážně vylučován ledvinami. Glomerulární filtrací se denně vyloučí kolem 25000 mmol sodného kationtu. Drtivá většina je zpětně vstřebána, jak o tom informuje nízká hodnota frakční exkrece sodného kationtu (kolem 1 % profiltrovaného množství se dostává do definitivní moče). Vstřebává se kolem 60 – 70 % v proximálním tubulu, dalších 25 až 30 % v Henleho kličce a jen kolem 5 % v distální části nefronu.

Interpretace

Přispívá k dif. dg. hypernatrémie a hyponatrémie (renální či extrarenální příčina, hyper- či hypoaldosteronismus; hyponatrémie při SIADH, CSWS, hypernatrémie při DI), renálních chorob (rozlišení renální a prerenální příčiny renálního selhání), sledování příjmu NaCl u hypertenze, k efektu účinku diuretik, k dg. renální tubulární acidózy.

Snížení (koncentrace, odpadu, C Na, FE Na) - při sníženém příjmu sodíku, dehydrataci, extrarenálních ztrátách (zvracení, průjem, pocení), hyperaldosteronismu či po podání glukokortikoidů (rovněž se hodnotí poměr UNa/UK).

Zvýšení (koncentrace, odpadu, C Na, FE Na) - při zvýšeném příjmu sodíku (nejčastěji ve formě kuchyňské soli), hypoaldosteronismu či léčbě ACEI, sartany, spironolaktonem, po léčbě diuretiky, při osmotické diuréze, v polyurické fázi selhání ledvin.

Zdroj: Encyklopedie laboratorní diagnostiky

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

moč - 14 dní

Stabilita při 4-8°C

moč - 14 dní

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Poznámka

U sběru moče udávejte množství v ml, dobu sběru v hod.
Ze sběru moče odeberte po promíchání 5 ml vzorek.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81135 Statim 36 56,88Kč*
81593 Rutina 23 36,34Kč*
* Cena je pouze orientační

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
Sodík-odpad fU_Na.. OKB Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 6m Obě 1 - 10 mmol
6m - 1r Obě 10 - 30 mmol
1r - 7r Obě 20 - 60 mmol
7r - 14r Obě 50 - 120 mmol
14r - 150r Obě 40 - 220 mmol

Příbalový leták ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2, Roche

Přidat k tisku