Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda AnoAno
Zkratka S_Na..
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Přímá potenciometrie - iontově selektivní elektroda (ISE)

Klinické informace

Sodík je hlavní silný kationt v krevní plazmě (séru). Denní příjem je u dospělého člověka 100 - 260 mmol, 95 % se vylučuje močí, zbytek potem a stolicí. Je filtrován glomerulem ledvin, resorpce je ovlivňována aldosteronem a natriuretickými peptidy. Hlavní funkcí sodíku je udržování osmolality krve a acidobazické rovnováhy. Natremie se vždy hodnotí ve vztahu k hydrataci, chloridemii a k proteinemii.

Stanovení je indikováno především k odhalení poruch vodní, elektrolytové a acidobazické rovnováhy, u příznaků dehydratace, podezření na renální choroby, polyurie, polydipsie, hypertenze, akutního onemocnění mozku a u stavů spojených se zvýšeným nebo sníženým příjmem sodíku.

Interpretace

Snížené hodnoty (hyponatremie) pozorujeme u zvýšených ztrát sodíku (polyurie, diabetická acidóza, GIT, pocení, popáleniny), hypothyreózy, subarachnoidálního krvácení, zvýšené sekrece či ektopické produkce ADH, během katabolických stavů, u hypoalbuminémie a hypoproteinémie, chronické malnutrice, polydipsie a respirační alkalózy.

Zvýšené hodnoty (hypernatremie) se vyskytují u zvýšených renálních ztrát vody (diabetes insipidus), osmotické diurézy při glykosurii, zvýšeném příjmu (infuze) či snížené exkreci sodíku (srdeční dekompenzace, cirhóza jater, nefrotický syndrom, hyperaldosteronismus, dehydratace), v neonatálním období, při zvýšených ztrátách vody GIT a u neměřitelných ztrát vody (horečka, popáleniny, pocení, dýchací infekce).

Variabilita: intraindividuální, sezónní s maximem v létě, diurnální s maximem v noci.

(zdroje: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004)

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 2 týdny

Stabilita při 4-8°C

sérum - 2 týdny

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81135 Statim 36 56,88Kč*
81593 Rutina 23 36,34Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 4t Obě 133 - 146 mmol/l
4t - 15r Obě 138 - 145 mmol/l
15r - 150r Obě 136 - 145 mmol/l

Příbalový leták ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2, Roche