Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka B_SIRO
Materiál K-EDTA krev

Odběrová souprava Zkumavka pro K-EDTA krev (Vacutainer fialový uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

chemiluminiscenční imunoanalýza

Klinické informace

Známý také jako Rapamune nebo Rapamycin je imunosupresivum ze třídy inhibitorů proteinu mTOR, který je důležitou signální molekulou v rámci buněčného cyklu. Inhibice toho proteinu zabrání buňce vstoupit do S fáze a rozmnožit se. Díky této vlastnosti se také stále více uplatňuje jako cytostatikum při léčbě rakoviny.
Chemicky je molekula sirolimu makrocyklický lakton, původně izolovaný jako fermentační produkt bakterie Streptomyces Hygroscopicus, která se vyskytuje v půdě na Velikonočních ostrovech. V krvi volně vstupuje do buněk (hlavně erytrocyty), kde je jeho koncentrace výrazně vyšší než v krevní plazmě.
Kvůli celé řadě nežádoucích účinků, mezi které patří zejména trombocytopenie, leukocytopenie, ale také rozvoj hyperlipidémie, je předmětem TDM (terapeutické monitorování léčiv).

Interpretace

Typická terapeutická dávka pro potrasplantační profylaxy se pohybuje od 4 do 20 µg/l, přičemž se sirolimus používá nejčastěji v kombinaci s jinými imunosupresivy (cyklospitin). Synergický efekt více imunosupresiv působících odlišnými mechanismy umožňuje využití nižší terapeutických hladin obou léčiv a tím snížení rizika rozvoje toxických účinků.
Terapeutická dávka se může lišit podle konkrétního terapeutického protokolu.

Zdroje:
CONNELL, Emma. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics (5th edn). 2012.
Příbalový leták metody Sirolimus od Abbott
KAHAN, Barry D. Sirolimus: a comprehensive review. Expert opinion on pharmacotherapy, 2001, 2.11: 1903-1917.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

krev - 7 dní

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Terapeutické rozmezí: individuální

Dosažení peaku: 1 – 2 hodiny

Dosažení ustáleného stavu: 5 – 7 dní

Eliminační poločas: 57 – 63 hodin

Výkony

Výkon Typ Body Cena
93273 Rutina 741 1.170,78Kč*
* Cena je pouze orientační