Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Oddělení LKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda Ne
Materiál Moč aktuální

Odběrová souprava Zkumavka
Režim Statim + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Uchování v laboratoři 3 dny
Stabilita při 4-8°C

moč - 2 dny

Stabilita při -20°C

moč - dlouhodobě

Poznámka

Screenigový test pro současnou kvalitativní detekci více drog a jejich metabolitů v lidské moči: amfetamin, barbituráty, benzodiazepiny, kokain, THC (marihuana), metadon, metamfetamin, methylenedioxymetamfetamin (MDMA, extáze), opiáty, tricyklická antidepresiva .

Vyšetření nemá forenzní význam, pouze pro klinickou potřebu.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
92133 Statim 573 762,09Kč*
93135 Rutina 299 397,67Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě negativní

Příbalový leták.