Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_SCC
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza

Klinické informace

SCC (v Anglické literatuře známý také jako SCCA – squamous cancer cell antigen) je onkomarker v současnosti převážně používaný k monitoringu terapie a progrese karcinomu děložního čípku. V kombinaci s PET/CT může sloužit i pro diagnostiku tohoto onemocnění.
SCC je glykoprotein, který byl poprvé izolován v roce 1977 jako součást nově popsaného nádorového antigenu TA-4. Fyziologicky slouží jako inhibitor serinové proteázy, který v určité míře produkují všechny skvamózní buňky.
Kódovaný na delším raménku 18. chromozomu, se manifestuje ve dvou isoformách, které jsou značně homogenní. Přesto má, ale každá z nich, jiné pH optimum a jinou afinitu k substrátu a jejich poměr je orgánově specifický. Zajímavostí je komplexace SCC s IgM. Tento komplex je v literatuře poměrně hodně diskutovaný, ale zatím nemá klinické využití.
Kromě monitoringu karcinomu děložního čípku se uvažuje o jeho využití pro monitoring terapie chronických kožních zánětů (atopická dermatitida). Pro ty je typická 2. isoforma-SCC2. Naopak karcinomy se projevují spíše zvýšeným SCC1.

Interpretace

Nádorová onemocnění:
- zvýšení u karcinomu čípku děložního, u dalších maligních gynekologických nádorů, u epidermoidního karcinomu plic a u nádorů hlavy a krku
Nenádorová onemocnění:
- zvýšení u benigních gynekologických onemocnění, u zánětů plic, poruch ledvin a jater.

I když jsou v literatuře dohledatelné navržené hodnoty cut-off pro interpretaci, hlavní důraz se klade na dynamické změny v průběhu onemocnění a terapie.

Zdroje:
Příbalový leták SCC (Abbott)
YANG, Dandan; WANG, Jun; ZHANG, Lijuan. Serum SCCA levels in patients suffering cancers or other diseases. Progress in Molecular Biology and Translational Science, 2019, 162: 165-175.
ZHU, Huange. Squamous cell carcinoma antigen: clinical application and research status. Diagnostics, 2022, 12.5: 1065.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

sérum - 7 dní

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Kontaminace vzorků slinami nebo aerosoly (např. při kýchnutí) může způsobit falešně zvýšené hodnoty SCC. Při manipulaci se vzorky, vzorkovými nádobkami vždy používejte ochranné rukavice.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
93227 Rutina 956 1.510,48Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 1.5 µg/l

Příbalový leták SCC, Abbott Laboratories