Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_STRF
Materiál

C

Režim Rutina
Typ metody Výpočet
Princip stanovení

výpočet

Klinické informace

Jedná se o výpočet který zahrnuje koncentrace S_Fe a S_TRF. Saturace transferinu je definována jako podíl transferinu saturovaného železem na celkovém transferinu. Fyziologicky je železem obsazena 1/3 transferinu, zbývající 2/3 jsou volné - nesaturované. transferinu. Každá molekula transferinu může vázat až 2 ionty Fe3+ (to odpovídá 25,1 µmol neboli 1,4 mg železa na gram transferinu = 100% saturace).
Výpočet se používá především při podezření na funkční deficit železa či při podezření na předávkování železem.

Interpretace

snížení saturace u funkční deficience Fe, u snížení zásob Fe
zvýšení saturace při nadbytku Fe, např. při hemochromatóze
Transferin je negativní reaktant akutní fáze, proto v těchto situacích není stanovení saturovaného podílu spolehlivé. V graviditě transferin stoupá bez přímé vazby na deficit železa v organismu. U postižení jaterního parenchymu se transferin uvolňuje z hepatocytů do plazmy - falešné snížení saturace.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Poznámka

= (S_Fe x 100) / (25,14 x S_TRF)

tento výpočet odpovídá tradičnímu vzorci 0,0398* S_Fe/S_TRF

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
> 15 let obě 16 - 45 %

Konsenzus IKEM, L.Thomas, Clinical laboratory diagnostics, 1998