Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka S_PSA screen
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Elektrochemiluminiscence

Klinické informace

Upozornění: Vyšetření může indikovat a pacienta do programu MZ ČR zařadit pouze lékař odbornosti praktické lékařství (odbornost 001) a urologie (odbornost 706).
Karcinom prostaty patří mezi nejčastější zhoubné nádory u mužů a významné nádorové příčiny umrtí. Primárním cílem tohoto screeningového programu je využít jednoduchý a dostupný marker - laboratorní stanovení celkového PSA, které můžeme použít pro rozhodnutní k indikaci k dalšímu dovyšetření.

Cílová populace pro oslovení do screeningu: primárně muži ve věku 50–69 let(+364 dní), bez anamnézy karcinomu prostaty a bez suspekce na karcinom prostaty.

Výběr vhodných mužů, zařazení do programu a indikaci k vyšetření celkového PSA provádí jejich praktický lékař. Po obdržení výsledků z laboratoře je s nimi muž seznámen a zařazen do příslušné skupiny dle konkrétních hodnot, kde jsou současně stanovena pravidla pro další postup. V případě, že je hodnota PSA do 1,0 µg/l, přichází muž ke kontrolnímu odběru za 4 roky. V případě, že je hodnota PSA 1,0–2,99 µg/l, kontrolní odběr by měl být proveden za 2 roky. Pokud je hodnota PSA 3,0 µg/l a více, je muž předán do péče urologa.

Interpretace

Interpretace výsledku v rámci program časného záchytu karcinomu prostaty MZČR:
PSA <1 μg/l : opakujte odběr za 4 roky
PSA 1-2,99 μg/l : opakujte odběr za 2 roky
PSA ≥3 μg/l : pacienta odešlete na pracoviště s odborností urologie, které provede komplexní urologické vyšetření, na jehož základě je ev. indikována biparametrická magnetická rezonance (bpMRI) a dle výsledku ev.fúzní biopsie prostaty

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 1 den

Stabilita při 4-8°C

sérum - 5 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 6 měsíců

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Poznámka

Algoritmus vyšetření PSA v rámci screeningu MZ ČR:

Vyšetření může indikovat a pacienta do programu MZ ČR zařadit pouze lékař odbornosti praktické lékařství (odbornost 001) a urologie (odbornost 706).

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81800 Rutina 323 510,34Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
50 - 70 r muž 1,0-3,0 µg/l

Dle Metodiky realizace populačního programu časného záchytu karcinomu prostaty v ČR ( Věstník MZ 11/2023)