Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v TOX
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka glykol
Materiál Moč aktuální
Krev srážlivá
žaludeční obsah

Krev srážlivá 10 ml / Moč 50 ml/ žaludeční obsah 50 ml, ev.jiný doličný materiál

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev (Vacutainer CAT, červený uzávěr)
Zkumavka
Režim Statim + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

STATIM: Do 4 hodiny od doručení do laboratoře- telefonicky. RUTINA: odeslání výsledku do 3 dnů pro klinické účely. Do 21 dnů po příjmu materiálu pro forensní účely a sekční materiál .

Preanalytické podmínky

Materiál by měl být k vyšetření doručen co nejdříve po odběru, není-li to možné, pak musí být uchován v temnu a chladu do 8°C.

Uchování v laboratoři 8 týdnů
Kontakt

Po-Pá: 7,00-15,00 hod. 485 312 881 , mimo pracovní dobu tel.: 721 843 063

Poznámka

10 ml krve, 50 ml žal. obsahu, moče.
Jiné než doporučené zkumavky mohou uvolňovat toluen a jiné interferující látky, hrozí znehodnocení vzorku.
Stanovení hladiny ethylenglykolu v krvi – specifické vyšetření metodou GC-MS 92 191

vzorek pozitivní od 0,031 g/l

nutno dialyzovat od 0,20 g/l

toxická hranice 1,5 g/l

letální koncentrace 2,00 g/l