Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Oddělení TOX
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka glykol
Materiál Moč aktuální
Krev srážlivá
žaludeční obsah

Krev srážlivá 10 ml / Moč 50 ml/ žaludeční obsah 50 ml, ev.jiný doličný materiál

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev (Vacutainer CAT, červený uzávěr)
Zkumavka
Režim Statim + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

STATIM: Do 4 hodiny od doručení do laboratoře- telefonicky. RUTINA: odeslání výsledku do 3 dnů pro klinické účely. Do 21 dnů po příjmu materiálu pro forensní účely a sekční materiál .

Preanalytické podmínky

Materiál by měl být k vyšetření doručen co nejdříve po odběru, není-li to možné, pak musí být uchován v temnu a chladu do 8°C.

Uchování v laboratoři 8 týdnů
Kontakt

Po-Pá: 7,00-15,00 hod. 485 312 881 , mimo pracovní dobu tel.: 721 843 063

Poznámka

10 ml krve, 50 ml žal. obsahu, moče.
Jiné než doporučené zkumavky mohou uvolňovat toluen a jiné interferující látky, hrozí znehodnocení vzorku.
Stanovení hladiny ethylenglykolu v krvi – specifické vyšetření metodou GC-MS 92 191

vzorek pozitivní od 0,031 g/l

nutno dialyzovat od 0,20 g/l

toxická hranice 1,5 g/l

letální koncentrace 2,00 g/l