Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_S100
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Nelze vyšetřit z nesrážlivé krve/plazmy.

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Elektrochemiluminiscence

Klinické informace

S100 je malý dimerický protein o nízké molekulové hmotnosti (cca 10.5 Da), který váže kalcium a je lokalizován především intracelulárně. Uvolňuje se z gliových buněk při destrukci nervové tkáně a dochází tak k elevaci jeho hladiny v likvoru, v případě narušení hematoencefalické bariéry i v séru. Kromě astrocytů je exprimují také buňky melanomů a v menší míře i jiné tkáně.

Indikace k vyšetření:
- pomocný onkomarker při diagnostice, stanovení prognózy a monitorování melanomu
- diagnostika poškození centrálního nervového systému

Interpretace

↑ trauma CNS (diferenciální diagnostika kraniocerebrálního poranění - hodnoty nižší než cut-off 0,105 μg/l do 6 h od úrazu s vysokou pravděpodobností vylučují poškození mozku; u pacientů s izolovaným tzv. malým poraněním hlavy ; se setřelým nebo nejednoznačným klinickým neurologickým nálezem na příjmu; u pacientů po pádu v ebrietě; komplementární k CT vyšetření u středních a těžkých poranění mozku kde dynamika hodnot zpřesňuje prognózu přežití i kvality života - normalizace v prvních 72 h = dobrá prognóza)
↑ ischemické CMP (korelace s objemem ložiska, klinickou tíží, úspěšností časné rekanalizace, prognostický ukazatel)
↑ hemoragické CMP (korelace s velikostí ložiska)
↑ hypoxické poškození CNS (po KPR, perinatální asfyxie)

↑ maligní melanom (monitorování průběhu onemocnění a efektu terapie, zejména u stadií II – IV; nevhodný pro časnou diagnostiku maligního melanomu)

Ke zvýšení z extracerebrálních příčin může dojít po kardiochirurgických výkonech a při rozsáhlých frakturách a kostních operacích.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 3 dny, lze doobjednat do 2 dnů
Stabilita při 20°C

sérum - 8 hodin

Stabilita při 4-8°C

sérum - 2 dny

Stabilita při -20°C

sérum - 3 měsíce

Kontakt

485 312 162 dokumentace, 485 312 507 Statim

Poznámka

Nelze vyšetřit z  nesrážlivé krve/plazmy.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81717 Rutina 479 756,82Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 0.105 µg/l

Příbalový leták S100, Roche