Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBH Turnov
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S/P_PREA..
Materiál Sérum

Plazma není uvedena mezi doporučenými materiály.

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Preanalytické podmínky

Ikterus: bez interference do 684 μmol/l bilirubinu.
Hemolýza: bez interference do 5 g/l hemoglobinu
Lipémie: bez interference do 2,5 mmol/l  triglyceridu, tzn. nezpracovávat chylózní vzorky.

Biologický poločas: 2 dny 

 

Uchování v laboratoři 7 dní
Stabilita při 4-8°C

6 měsíců

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91143 Rutina 186 293,88Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0.1 - 0.4 g/l

Encyklopedie laboratorní medicíny