Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka q_sFlt-1/PlG
Materiál q
Typ metody Výpočet
Princip stanovení

Výpočet - pracuje s poměrem hodnot sFlt-1 a PIGF stanovených elektrochemiluminiscenčním imunostanovením

Klinické informace

Poměr sFlt‑1/PlGF dále spolu s jinými diagnostickými a klinickými informacemi pomáhá při krátkodobé predikci preeklampsie (vyloučení a potvrzení) u těhotných žen s podezřením na preeklampsii (PE).Preeklampsie je vážná komplikace těhotenství vyznačující se hypertenzí a proteinurií po 20. gestačním týdnu. Preeklampsie se vyskytuje u 3‑5 % těhotenství a způsobuje značnou těhotenskou a fetální nebo neonatální mortalitu a morbiditu.

Interpretace

Poměr sFlt‑1 k PlGF se ukázal být lepším ukazatelem preeklampsie než jednotlivé výsledky zvlášť. Poměr sFlt‑1/PlGF se zdá být spolehlivým nástrojem pro rozlišení mezi různými typy hypertenzních poruch souvisejících s těhotenstvím. sFlt‑1/PlGF má dále potenciální význam jako prognostický parametr v preeklampsii a může být užitečný při předpovědi preeklampsie a souvisejících nepříznivých projevů u matky a plodu, stratifikaci rizika a léčbě.

Očekávané hodnoty pro definici časné či pozdní PE po 20 tt. (doporučení dle výsledků studie Diagnosis of Preeclampsia):
• hypertenze (systolický krevní tlak ≥140 mmHg nebo diastolický krevní tlak ≥90 mmHg)
• proteinurie (>0,3 g/24 h nebo ≥1+ u aktuální moče)
- časná preeklampsie (tt. 20+0 - 33+6)
• Poměr sFlt‑1/PlGF 33: vyloučení
• Poměr sFlt‑1/PlGF 85: potvrzení
- pozdní preeklampsie (tt. 34+0 - porod)
• Poměr sFlt‑1/PlGF 33: vyloučení
• Poměr sFlt‑1/PlGF 110: potvrzení

Očekávané hodnoty při krátkodobé předpovědi PE (doporučení dle výsledků studie PROGNOSIS u žen s klinickým podezřením na PE mezi tt. 24+0 - 36+6):
• Poměr sFlt‑1/PlGF do 38: vyloučení preeklampsie pro 1 týden
• Poměr sFlt‑1/PlGF nad 38: potvrzení propuknutí preeklampsie do 4 týdnů

(zdroj: Příbalový leták PlGF/ s-Flt, Roche)

Stabilita při 4-8°C

2 dny

Stabilita při -20°C

6 měsíců

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
Solubilní receptor tyrozinkinázového typu 1 (sFlt-1 ) S_sFlt-1 OKB Sérum
Krev srážlivá
Statim + Pohotovost + Rutina R: 943b (1.489,94Kč*) Přidat k tisku
Placentární růstový hormon (PIGF) S_PlGF OKB Sérum
Krev srážlivá
Statim + Pohotovost + Rutina R: 940b (1.485,20Kč*) Přidat k tisku