Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka P_PTHi
Materiál K-EDTA krev
K-EDTA plazma

Odběrová souprava Zkumavka pro K-EDTA krev (Vacutainer fialový uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Elektrochemiluminiscence

Klinické informace

Parathyroidní hormon (PTH) 1‑84 je peptid tvořený jedním řetězcem s 84 aminokyselinami, produkovaný příštítnými tělísky v reakci na snížené extracelulární koncentrace ionizovaného vápníku. Hlavním úkolem PTH je nárůst hladin vápníku v séru, čehož se dosáhne stimulováním uvolňování vápníku z kostí a jeho renální resorpcí v distálním tubulu. V proximálním tubulu stimuluje PTH syntézu kalcitriolu, který následně zvyšuje intestinální absorpci vápníku a je endokrinní zpětnou vazbou na sekreci PTH při parathyroidní hladině. PTH také snižuje renální resorpci fosfátu v proximálním tubulu, a tím snižuje sérový fosfát.

Interpretace

Koncentrace PTH se rutinně měří u pacientů s chronickým renálním selháváním za účelem identifikace podtypů renální osteodystrofie a přizpůsobení léčby a u nerenálních pacientů za účelem zjištění jakýchkoliv poruch kalcio-fosfátového metabolismu.

(zdroj: Lékařská laboratorní diagnostika, J. Kopáč, 2004, Příbalová leták Elecsys PTH, Roche)

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 7 h, plazma - 1 den

Stabilita při 4-8°C

sérum - 1 den, plazma - 2 dny

Stabilita při -20°C

sérum, plazma - 6 měsíců

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Preferován je odběr do zkumavky s K‑EDTA, jelikož K-EDTA plazma je déle stabilní než sérum.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
93171 Rutina 576 910,08Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0 - 150 Obě 1,6 - 6,0 pmol/l

Příbalový leták PTH (1-84), Roche