Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka U_OSMo
Materiál Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

Odběrová souprava Zkumavka

zkumavka + bílá zátka

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod., rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Kryoskopie

Klinické informace

Osmolalita moče se stanovuje pro zjištění celkového odpadu osmoticky aktivních látek močí, pro klasifikaci typu diurézy a pro posouzení koncentrační schopnosti ledvin. Náhodný vzorek moče s osmolalitou nad 600 mmol/kg prokazuje zachovanou koncentrační schopnost ledvin. Nižší hodnota neumožňuje z tohoto hlediska žádné závěry, k posouzení koncentrační schopnosti je třeba provést funkční test. Test s dlouhodobým odnětím tekutin se nedoporučuje, přednost má test s desmopresinem (Adiuretin).

Interpretace

Za fyziologických podmínek se na osmolalitě moče podílí především ionty (zejména sodné, draselné a amonné kationty a jejich anionty) a močovina. Osmolalita moče je ovlivněna osmotickou náloží, příjmem tekutin, ADH a funkčností ledvin (koncentrační schopnost).

Koncentrační schopnost ledvin je závislá na věku a lze ji posoudit pomocí osmolality moče nebo lépe pomocí osmolálního indexu: I osmol = U osmol/Posmol. Porucha koncentrační schopnosti ledvin patří k prvním známkám renálního onemocnění. K poruše koncentrační schopnosti dochází při deficitu ADH (DI), u TIN, hypokalémie, hyperkalcémie, při léčbě Li.

Pro prerenální selhání ledvin svědčí U osmol > 400 mmol/kg, pro renální selhání U osmol < 400 mmol/kg. K dif. dg. renálního selhání se využívá i FE H2O, FE Na, FE urey, U Na.

Ke zvýšení močové osmolality (koncentrace, odpadu, Fe osmol, C osmol) dochází při katabolismu, zvýšeném příjmu bílkovin (zvýšená urea v moči - zvýšený odpad katabolického dusíku), při hyperglykémii s glykosurií, při zvýšeném vylučování solí, při léčbě manitolem, po podání kontrastní látky nebo při vylučování alkoholu, metanolu...

Ke snížení močové osmolality (koncentrace, odpadu, Fe osmol, C osmol) dochází při vodní diuréze (nadměrné pití, DI = diabetes insipidus: polyurie 4 - 5 l/24h, osmolalita moče < 150 mmol/kg), při sníženém příjmu NaCl, u hypoproteinémie.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 8 hodin
Stabilita při 4-8°C

moč - 7 dní

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Poznámka

U sběru moče udávejte množství v ml, dobu sběru v hod.
Ze sběru moče odeberte po promíchání 5 ml vzorek.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81563 Rutina 40 63,20Kč*
* Cena je pouze orientační