Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka Csf_PASY
Materiál Sérum
Mozkomíšní mok
Krev srážlivá

Nutno zaslat současně s likvorem srážlivou krev

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Zkumavka sterilní
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

7 dnů

Princip stanovení

Izoelektrická fokusace likvoru a séra na agarózovém gelu následovaná imunofixací s anti-IgG antisérem.

Klinické informace

Nález oligoklonálních pásů v likvoru společně s jejich nepřítomností v séru se používá pro průkaz intratékální syntézy imunoglobulinů (protilátek produkovaných v CNS).
Intratékální syntéza poskytuje informaci o možném zánětlivém onemocnění CNS, nacházíme ji u roztroušené sklerózy, infekčních meningitid a u dalších onemocnění.

Interpretace

Rozlišujeme 5 typů izoforeogramů (viz obrázek níže):
Typ 1 - v séru i v likvoru pouze polyklonální IgG – fyziologický nález
Typ 2 – oligoklonální pásy pouze v likvoru – průkaz intratékální syntézy
Typ 3 – oligoklonální pásy v likvoru a navíc oligoklonální pásy v likvoru i v séru – intratékální syntéza IgG a současně produkce protilátek v organismu
Typ 4 – identické oligoklonální pásy v séru i likvoru (tzv. „zrcadlový“ obraz pásů v séru a v likvoru – dochází k průniku protilátek z krve do likvoru) – systémová imunitní odpověď bez intratékální syntézy IgG
Typ 5 – identické monoklonální pásy v séru i likvoru (případně jen v likvoru) v krátkém úseku pH gradientu - monoklonální gamapatie - průkaz paraproteinu sérového (příp. intratékálního) původu

Preanalytické podmínky

Vzorek dodejte ihned do laboratoře OKB.

Uchování v laboratoři 7 dnů
Stabilita při 4-8°C

likvor, sérum - 7 dní

Stabilita při -20°C

likvor, sérum - 1 měsíc

Kontakt

485 312 154 laboratoř mozkomíšní mok

Poznámka

Klasifikace nálezů:

Zdroj: příbalový leták Sebia (upraveno)

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91413 Rutina 868 1.371,44Kč*
* Cena je pouze orientační