Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka eGFCy
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Výpočet
Princip stanovení

výpočet podle rovnice CKD-EPI z roku 2012

Klinické informace

Odhad glomerulární filtrace je nejlepším klinicky dostupným ukazatelem funkce ledvin. Na základě glomerulární filtrace zařazujeme pacienta do stádia chronického onemocnění ledvin, do rizikových skupin (např. riziko kardiovaskulárních komplikací) nebo redukujeme dávku nefrotoxického léku nebo léku vylučovaného ledvinami. Přímé měření obvykle klinicky není dostupné, proto se nejčastěji používají metody nepřímé - odhady (estimated glomerular filtration rate, eGFR).

Glomerulární filtraci (GF) lze odhadnout na základě sérové koncentrace cystatinu C. Řada prací nasvědčuje tomu, že sérové hladiny cystatinu C se zvyšují při malém poklesu GF dříve než sérové hladiny kreatininu, a proto je tato látka považována za citlivější indikátor mírného poklesu GF. Za normálních okolností se veškerý profiltrovaný cystatin zpětně vstřebává, jeho nález v definitivní moči ukazuje na tubulopatii.

Cystatin C by měl být využit zejména v následujících situacích:
U pacientů, kteří ztratili svalovou hmotu (nemají adekvátní svalovou hmotu vzhledem ke svému věku, pohlaví a rase), např. při dlouhodobé imobilizaci, svalové dystrofii, malnutrici či ztrátě významné části končetiny.
K potvrzení chronického onemocnění ledvin: GF pod 1,0 ml/s podle odhadu ze sérového kreatininu, zejména nejsou-li přítomné markery poškození ledvin.
U stavů, kde koncentrace kreatininu v séru je významně ovlivněna (těhotné, generalizované otoky, malé děti – zejména do dvou let věku, rychlé změny stavu aj.)

Výpočet GF pomocí koncentrace cystatinu C v séru nelze použít v následujících situacích:
Při podávání glukokortikoidů (zvyšují koncentraci cystatinu C v závislosti na dávce)
Upacientů s nekompenzovanou hypertyreózou (zvýšení cystatinu C) či hypotyreózou (snížení cystatinu C)
U pacientů s nádory (zvýšení cystatinu C)

V pediatrii lze pomocí cystatinu C posoudit funkci ledvin už u plodu v děloze – cystatin C totiž oproti kreatininu neprochází fetoplacentární bariérou (krev plodu je možno získat kordocentézou při amnioskopii). Výhodou stanovení cystatinu C u dětí je nezávislost jeho hladiny na věku nebo tělesné výšce, což je zásadní rozdíl proti hladině sérového kreatininu.

Zdroj:
Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin (odhad glomerulární filtrace a vyšetřování proteinurie), ČSKB a ČNS ČLS JEP, 2021

Interpretace

Chronická renální insuficience se dle KDIGO 2012 dělí na 5 stádií:

G1 ≥ 1,50 (poškození ledvin s normální nebo zvýšenou GFR)
G2 1,0 až 1,49 (mírný pokles GFR)
G3a 0,75 až 0,99 (střední pokles GFR)
G3b 0,5 až 0,74
G4 0,25 až 0,49 (těžký pokles GFR)
G5 < 0,25 (selhání ledvin)

Poznámka

Rovnice CKD-EPI z roku 2012 pro cystatin C (Scys – koncentrace cystatinu C v krevním séru v mg/l/L)