Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka eGFCy+Kr
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Výpočet
Princip stanovení

výpočet podle rovnice CKD-EPI z roku 2012

Klinické informace

Odhad glomerulární filtrace je nejlepším klinicky dostupným ukazatelem funkce ledvin. Na základě glomerulární filtrace zařazujeme pacienta do stádia chronického onemocnění ledvin, do rizikových skupin (např. riziko kardiovaskulárních komplikací) nebo redukujeme dávku nefrotoxického léku nebo léku vylučovaného ledvinami. Přímé měření obvykle klinicky není dostupné, proto se nejčastěji používají metody nepřímé - odhady (estimated glomerular filtration rate, eGFR).

Kombinované rovnice s kreatininem a cystatinem C dosahují nejlepšího biasu a preciznosti.

Zdroj:
Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin (odhad glomerulární filtrace a vyšetřování proteinurie), ČSKB a ČNS ČLS JEP, 2021

Interpretace

Chronická renální insuficience se dle KDIGO 2012 dělí na 5 stádií:

G1 ≥ 1,50 (poškození ledvin s normální nebo zvýšenou GFR)
G2 1,0 až 1,49 (mírný pokles GFR)
G3a 0,75 až 0,99 (střední pokles GFR)
G3b 0,5 až 0,74
G4 0,25 až 0,49 (těžký pokles GFR)
G5 < 0,25 (selhání ledvin)

Poznámka

Kombinovaná rovnice CKD-EPI z roku 2012 pro kreatinin a cystatin C (Skrea – koncentrace kreatininu v krevním séru v μmol/L, Scyst – koncentrace cystatinu C v krevním séru v mg/L)