Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka C_GFR
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Výpočet
Princip stanovení

výpočet podle rovnice CKD-EPI z roku 2009

Klinické informace

Odhad glomerulární filtrace je nejlepším klinicky dostupným ukazatelem funkce ledvin. Na základě glomerulární filtrace zařazujeme pacienta do stádia chronického onemocnění ledvin, do rizikových skupin (např. riziko kardiovaskulárních komplikací) nebo redukujeme dávku nefrotoxického léku nebo léku vylučovaného ledvinami. Přímé měření obvykle klinicky není dostupné, proto se nejčastěji používají metody nepřímé - odhady (estimated glomerular filtration rate, eGFR).

Glomerulární filtraci (GF) lze odhadnout na základě sérové koncentrace kreatininu. Výpočtovou metodu pro eGF ze sérového kreatininu však lze užít jen za podmínek stabilizované koncentrace kreatininu -> při náhlých změnách renální funkce (př. Akutní stavy) je tato metoda nepoužitelná.

Metoda CKD-EPI na doporučení KDIGO v roce 2012 nahradila dříve užívané rovnice (podle Cockcroforta a Gaulta a MDRD rovnice). Výsledky rovnice CKD-EPI poskytují hodnoty bližší reálné GF a je aplikovatelná i na zdravou populaci. Odhad GF pomocí vzorce CKD-EPI není vhodné používat u dětí a těhotných.

Zdroj:
Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin (odhad glomerulární filtrace a vyšetřování proteinurie), ČSKB a ČNS ČLS JEP, 2021

Interpretace

Chronická renální insuficience se dle KDIGO 2012 dělí na 5 stádií:

G1 ≥ 1,50 (poškození ledvin s normální nebo zvýšenou GFR)
G2 1,0 až 1,49 (mírný pokles GFR)
G3a 0,75 až 0,99 (střední pokles GFR)
G3b 0,5 až 0,74
G4 0,25 až 0,49 (těžký pokles GFR)
G5 < 0,25 (selhání ledvin)

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Poznámka

Rovnice CKD-EPI z roku 2009 pro kreatinin (Skr – koncentrace kreatininu v krevním séru v μmol/L)

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
18r - 20r Obě 1.5 - 2.3 ml/s
20r - 40r Obě 1.3 - 2.5 ml/s
40r - 50r Obě 1.25 - 2.2 ml/s
50r - 150r Obě 1.15 - 2 ml/s

Doporučení ČSKB a ČNS ČLS JEP, 2021