Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka C_GFR.
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Výpočet
Princip stanovení

výpočet podle rovnice EKFC

Klinické informace

Pro odhad GF ze sérového kreatininu u dětí od 2 let a mladistvých se obvykle používá rovnice podle Schwartze z roku 2009. Pro její výpočet je však potřeba znát výšku dítěte, která na žádance často chybí. Proto byly vyvinuty rovnice, které výšku nevyžadují. Příkladem je rovnice European Kidney Function Consortium(EKFC), která byla odvozena z hodnot od více než 11 tisíc jedinců, je validována pro věkové rozmezí od 2 do 90 let a zahrnuje hodnoty Skr od 40 do 490 µmol/L. Logika odhadu je založena na porovnání Skr u pacienta s mediánem Skr u zdravých pro daný věk a pohlaví a na výše zmíněném faktu, že GF do 40 let je 1,78 ml/s a následně fyziologicky klesá o 0,17 ml/s za 10 let. Prozatím publikované údaje svědčí o srovnatelné nebo lepší bias a preciznosti, než má Schwartzova a CKD-EPI rovnice. Nezanedbatelnou výhodou je i kontinuum odhadů při přechodu mezi věkovými kategoriemi, protože návaznost odhadů ze Schwartzovy rovnice na odhady CKD-EPI je velmi špatná.
Výpočtové vztahy je možné nalézt v doporučení ČNS A ČSKB: Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin (odhad glomerulární filtrace a vyšetřování proteinurie).

Poznámka

Vychází z rovnice European Kidney Function Consortium dle Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie k k diagnostice chronického onemocnění ledvin 2021(Zima Tomáš, Racek Jaroslav, Ryšavá Romana et al.)

Automaticky se vypočítá při splnění vstupních kritérií (věk 2-17 a stanovení kreatininu v séru).

Skrea – koncentrace kreatininu v krevním séru v μmol/L

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
2-17 let obě >1,5 ml/s

Doporučení ČSKB a ČNS ČLS JEP, 2021